Připomeňme si, co údajně řekl admirál Karl Dönitz: „Německá ponorková flotila je hrdá, že pro Führera na druhém konci světa vytvořila nenapadnutelnou pevnost.“ Mluvil o tom i jako o pozemské Šangri-La. Zpět k těmto zprávám: vědci objevili ohromnou síť obrovských prasklin pod ledovým příkrovem, které tvoří celou soustavu řek, kanálů, zálivů a údolí sahajících do hloubky 1 200 metrů.


Tyto struktury jsou vyhřívány sopkami a zároveň napájeny teplou vodou z oceánu, které tu spolu pomaličku táním protavily antarktický ledový příkrov.

Podle vědců se tento „geografický systém“ táhnoucí se až do hlubin moře zformovat už před tisíciletími, kdy byl ledový příkrov Antarktidy ještě větší a bližší k povrchu. Naštěstí se tato struktura táhne do značné hloubky, kam nedosáhnou horké oceánské proudy, takže proces protavení ledovcového příkrovu jde velmi pomalu.

Antarktida každý rok ztrácí něco přes 2,8 kubických kilometrů ledu. V roce 2013 bylo objeveno, že polovina toho ledu se ztratí kvůli horkým proudům, které vytápí tyto regiony pod vodou, takže ledový příkrov tohoto kontinentu odtéká skrze systém podpovrchových „řek“ a kanálů táhnoucích se až pod mořskou vodu.

Voda odsud vytékající je plná DNA různých forem života, jak známých forem života, tak forem, jejichž DNA neumí vědci určit, takže je zde skrytý rozmanitý ekosystém.