Studie vědců ze Spojených států a Austrálie zjistila, že u starších lidí v pozdním stadiu vývoje rakoviny může aspirin zvýšit riziko progrese onemocnění a urychlit smrt. Tento článek je publikován v časopise Journal of the National Cancer Institute. (Foto: Wikimedia)

Dřívější klinické studie, které většinou zahrnovaly lidi středního věku, ukázaly, že aspirin může snížit riziko rakoviny. To platí zejména pro rakovinu konečníku. Neexistují však žádné relevantní informace o účincích aspirinu na starší lidi.

K pochopení tohoto problému autoři provedli náhodnou studii denního příjmu nízkých dávek aspirinu (100 miligramů) mezi zdravými staršími lidmi.

V říjnu roku 2018 výzkumníci již zveřejnili nečekanou a znepokojivou zprávu, která ukazuje souvislost mezi užíváním aspirinu a zvýšeným rizikem úmrtí, především v důsledku rakoviny. Nový dokument poskytuje komplexnější analýzu účinků aspirinu na rakovinu u starších lidi.

Studie zahrnovala 19 114 účastníků z Austrálie a Spojených států ve věku nad 70 let, stejně jako příslušníky národnostních menšin ze Spojených států nad 65 let. V době studie nebyly u subjektů diagnostikována kardiovaskulární onemocnění, demence nebo tělesné postižení. Účastníci byli sledováni v průměru 4,7 roku.

U 981 účastníků, kteří užívali aspirin, a u 952 účastníků, kteří užívali placebo, se vyvinula rakovina.

Nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly mezi oběma skupinami ve vývoji rakoviny obecně nebo ve vývoji určitých typů rakoviny. Nicméně aspirin způsobil o 19 procent zvýšené riziko metastázování rakoviny a o 22 % zvýšené riziko rakoviny ve 4. fázi. Kromě toho účastníci v první skupině (aspirin), kteří byli diagnostikováni s pozdním stadiem rakoviny, měli zvýšené riziko úmrtí než ti, kteří užívali placebo.

Z výsledků této a předchozích studií vědci dospěli k závěru, že aspirin může působit odlišně na buněčné nebo molekulární úrovni u lidí různého věku. Tato otázka však potřebuje další studium.

Je také třeba poznamenat, že drtivá většina účastníků nebrala aspirin před studií.

„Tyto výsledky naznačují, že bychom měli být opatrní při zahájení léčby aspirinem u zdravých starších lidí, ale neznamenají, že lidé, kteří již začali užívat aspirin dříve, by to měli přestat dělat," řekl vedoucí autor studie Andrew T. Chang.

Zdroj:  academic.oup.com