Putin vyjadřující se v před nadcházejícím summitem BRICS v Číně řekl, že nastal čas, aby skutečně ‚svobodná ekonomika‘ povstala proti té zastaralé a nespravedlivé globální finanční a ekonomické architektuře. … Russia-insider.com hlásí:


Putin vyjadřující se v před nadcházejícím summitem BRICS v Číně řekl, že nastal čas, aby skutečně ‚svobodná ekonomika‘ povstala proti té zastaralé a nespravedlivé globální finanční a ekonomické architektuře.

Russia-insider.com hlásí:

Putinova strategie se v první řadě zaměřuje na konsolidaci politické jednoty nově se vynořujících světových mocností a spolu s tím na útok na stávající instituce upadajícího Západu, zvláště na měnovou hegemonii a jejich finanční mocenské struktury, tj. MMF a Světovou banku.

Putin píše:

Rusko se zaměřuje na prosazování globální „reformy finančních regulací“ a na překonání „přehnané dominance omezeného počtu rezervních měn,“ (tj. na měnové monopoly Západních zemí), a to spolu s prací na „daleko vyváženější distribuci kvót a hlasovacích práv v rámci MMF a Světové banky.“

Putin chce zlomit Západní hegemonickou dominanci nad světovým obchodem vybudováním skutečného systému volného obchodu jako protikladu k současnému předstíraně liberálnímu systému trhu, který je ve skutečnosti americkým protekcionismem jejich vlastních úzkých zájmů. Pokračuje:

Rusko prosazuje „zřízení otevřeného, rovného a vzájemně výhodného systému vzájemného obchodování a posílení role WTO.“

Je zvláště pozoruhodné a vítané, že Putin ve své analýze dospěl k identifikaci monopolistické dominance nad světovým obchodem Západními nadnárodními korporacemi jako k závažnému strukturálnímu problému. Putin chce vypustit kolektivní moc antimonopolních agentur zemí BRICS proti predátorským korporacím:


„Cílem je vytvořit balíček kooperativních opatření, jimiž by se pracovalo proti restriktivním obchodním praktikám velkých nadnárodních korporací a přeshraničnímu porušování předpisů na ochranu hospodářské soutěže.“

My to už říkali

Jsem osobně velice potěšen, když spatřuji, jak Putin osvíceně identifikuje současné hegemonické bariéry ve světovém obchodě a financích a že tak výstižně definoval strategii boje se zavedeným nespravedlivým systémem.

V nedávné zprávě naší firmy o tom, jak si Rusko poradilo se sankcemi a s dramatickým propadem cen ropy, jsme to psali ve stejné linii, ale poněkud méně diplomaticky než je způsob, jakým to formuloval Putin, cituji:

„Chceme zdůraznit, že existují sankce dvou typů, oficiálně zavedené sankce a neoficiální sankce. Ty druhé žádná Západní vláda oficiálně neoznámila, ale záměrně se prosazují v rámci agendy ekonomického ohrazování, které je samo součástí velké geopolitické strategie ohrazování Ruska.“

„V rámci těchto opatření se ruským investorům a exportérům aktivně podle neoznámených (čili ilegálních) pravidel překáží, aby nevstupovali na Západní trhy a další globální trhy, kde tyto mocnosti třímají kormidlo, a souběžně s tím se Západním (i jiným) investorům brání (brzdí), aby v Rusku prováděli určité investice.“

„Ekonomické ohrazování nabývá i mnoha dalších forem, např. ovlivňuje ruskou účast na globálních finančních operacích a v roli rublu mezi globálními měnami.“


„Hodnotíme to tak, že ty neoficiální sankce jsou ještě větší zátěží a ještě škodlivější než ty oficiální.“

A dále:

„Ve skutečnosti existují určité velice reálné a konkrétní zábrany, které Rusku dosud bránily a nadále mu budou bránit, aby zvyšovalo své exporty zpracovatelského průmyslu kvůli těm reálným omezením, která nejsou identifikována.“

„Tyto důvody jsou jak historické povahy, tak takové, které jsou spojena se současnými realitami globálního obchodu, ať už s jeho vysokou nasyceností, tak se zakopanými pozicemi globálně dominantních, převážně na Západě sídlících nadnárodních korporací a celého světového obchodního řádu založeného na institucionalizované hegemonii Západních zemí stejně jako na jejich jako by neomezených přístupech k téměř bezúročnému financování.“

Rusko se může s těmito problémy začít potýkat pouze prostřednictvím podobných geopolitických manévrů (naštěstí počátečního pokroku už v tomto bylo dosaženo) a celkem dost prostřednictvím našeho plánu strategického marketingu jak na úrovni národní ekonomicky, tak na úrovni korporací.“

Jon Hellevig

Zdroj: vrenergie.com