Možná i vám se při spánku děje jeden z těchto fenoménů, z nichž mnohé ještě neumíme plně vysvětlit. Spánek  zřejmě slouží k nabírání energie a odpočinek pro tělo i mysl, nečekaně jedna z nejoblíbenějších aktivit lidstva, by podle představ měl být klidný a nenáročný. Často tomu tak však není. I když máte perfektní matrace, ideální teplotu a tmu, nepomůže vám to uniknout tímto zvláštním fenoménem a poruchám, z nichž každý z nás už zažil alespoň jeden.

Spánková paralýza

Za normálních podmínek se nám svalstvo ve spánku paralyzuje, abychom nebyli náměsíční a nějak si neublížili. Spánková paralýza je však velmi nepříjemný fenomén, který nastává, když se nám svalstvo "vypne", mozek je při vědomí, čili vás čeká zděšení plného vědomí, ale neschopnosti pohnout se. Neví se s určitostí proč, ale spánkovou paralýzu doprovázejí halucinace různého druhu a pocit toho, že někdo je s vámi v místnosti. Epizoda spánkové paralýzy však obvykle trvá poměrně krátce a není zdraví ohrožující. Pocit, že vás například něco váš škrtí nebo vám sedí na hrudi a vy nemůžete dýchat, však není ničím příjemným. Přibližně 7% populace již někdy v životě spánkovou paralýzu zažilo a někteří, především lidé s narkolepsií, jí trpí pravidelně.

Hypnagogické halucinace

Někdy na pomezí spánku a bdění (stav, který se nazývá hypnagogia) můžete mít před očima zvláštní vidiny. Často jsou to vidiny děsivé, jako šklebící se obličeje či nereálné bytosti. Tento typ halucinací je jeden z mála druhů, které často prožívají i duševně zdraví lidé. Vyskytují se především u dětí a mohou být důvodem, proč se některé děti bojí spát. Jsou poměrně časté i při usínání ve stavu opilosti. Jejich důvodem bývá stres či prostě jen dobrá představivost.

Vyprávění ze spánku

Není třeba se bát, mluvení ze spánku, odborně somnilokvia, z psychologického hlediska vůbec není nebezpečná. Jediná nebezpečná věc na ní je, že nekontrolujete, co řeknete, a ráno to může způsobit velmi nepříjemné rozhovory u vaší drahé polovičky. Vyprávění ze snu je častější u mužů a u dětí. Jeho důvodem je prostě stres a snaha v snu bojovat s něčím, s čím má daná osoba problémy v realitě.

Sen ve snu

První myšlenky po přečtení nadpisu vám zřejmě směřovaly k filmu "Počátek". Přesně tak to je, vzbudíte se a svět je stále zvláštní, pak se vzbudíte znovu a zjistíte, že i to byl jen sen. Úspěch filmu Počátek ve skutečnosti přinutil větší množství lidí mluvit o tom, že tento fenomén opravdu přožili. Vědcům se však ještě neporadilo zjistit, proč se to děje.

Náměsíčnost

Prvním bodem byla spánková paralýza – toto je její přesný opak. Mozek spí, ale svaly nebyly paralyzované. Proč se náměsíčnost vyskytuje, zda jak ji vyléčit, je dosud neznámé. Přesto, ve stavu náměsíčnosti je řízení lidí vskutku cílevědomé, jsou schopni dokonce i začít uklízet. Ráno si však vůbec nic nepamatují. Náměsíčnost se však vyskytuje překvapivě často a častěji než spánková paralýza.

Syndrom explodující hlavy

Už samotný název zní děsivě a to si ještě zkuste představit, že se na to uprostřed noci vzbudíte. Je to poměrně neobvyklý syndrom sestávající z krátké, bezbolestné senzace v podobě hlasité exploze nebo tlesknutí, které se mohou opakovat i vícekrát za noc. Intenzita a nástup daného zvuku jsou různé, často jsou však nečekané a někdy přímo ohlušující. I když je ze zdravotního hlediska samotný fenomén neškodný, mnohým způsobuje strach, neklid a sníženou kvalitu spánku. Je produktem abnormální nervové aktivity těch v částech mozku, které jsou zodpovědné za zpracování zvuku, proč se tak děje je však neznámé.

Spánková apnoe

Je to poměrně známý, děsivý a nebezpečný syndrom. Jde o náhlé zastavení dýchání během spánku, které trvá alespoň 10 sekund a je opakované. Tato porucha výrazně narušuje kvalitu spánku a bez léčení způsobuje nemoci srdce. Její příčinou je ucpání dýchacích cest nebo nesprávné fungování dýchacích svalů. Vyskytuje se především u obézních lidí, ale rizikovými faktory jsou také kouření a vyšší věk.

Opakované sny

Téměř každý už zažil, že by se mu stejný sen snil vícekrát. Psychologové věří, že náš mozek se takovýmto způsobem snaží upoutat naši pozornost na něco, čemu v reálném světě nevěnujeme takovou pozornost, jak bychom měli, a že sen o tom se bude opakovat, dokud danou situaci nevyřešíme. Otázkou zůstává, jak je tomu ve skutečnosti.

Hypnagogický záškub

Snad každý už jednou zažil pocit pádu před usínáním, na který jeho tělo zareagovalo škubnutím. Tento zvláštní, ale častý fenomén je však přirozený fyziologický proces. Nejpravděpodobnější teorie hovoří o tom, že tento záškub se děje na pomezí spánku a bdění, když už začneme snít, ale tělo se ještě nestihlo plně paralyzovat. Toto zmate váš mozek, který to vnímá jako krizový stav a promptně vydá signál na pohyb, protože toto dění mu připomíná pocit pádu nebo smrti. To, že zažijete hypnagogický záškub je pravděpodobnější, když jste velmi unavení.

Mimotělní zážitek

Při prvním zaslechnutí mnozí z nás hned začnou myslet na mysticismus a okultismus, u nichž jsou takové zážitky velmi oblíbené a uctívané. Mimotělní zážitky jsou však neuropsychologický fenomén, kde osoba na 50% v spánku a na 50% bdělá zažije pocit, že vidí své tělo, ale není jeho součástí. Co se týče vědy, je to velmi těžko kontrolovatelná fenomén, ale vědci s jistotou vědí, že je skutečný. Vysvětlit ho však zatím nedokážou. Je však možné se do tohoto stavu cíleně uvést. Pokud připustíme, že jsme nesmrtelné duše, máme praktické vysvětlení.

Nečekané "osvícení" v snu

Může se stát, že když nevíte dlouho najít řešení určitého problému, váš mozek vám to vysvětlí v spánku. Něco takového popsal například slavný ruský chemik Dimitrij Mendělejev, který prý spatřil periodickou tabulku prvků právě v snu. Stejně se to stalo i dalšímu chemikovi, Augustovi Kekulu, který ve snu objevil vzorec benzenu. Děje se to proto, že odpověď už dávno známe, ještě však jen podvědomě.

Zdroj:  brightside.me