Známá americká tisková agentura Associated Press vydala příručku (Stylebook) pro novináře na rok 2017. Uvádí v ní mj. řadu pojmů, které se nesmějí a mají používat. Zaměstnanci agentury nemají slova „terorista“ a „islamista“. Podle příručky se mají nahradit pojmy „militant (bojovník), osamělý vlk nebo útočníci“.


Imigranti či uprchlíci se mají označovat jako „lidé usilující o vstup do Evropy“.

Nepřijatelné je prý psát o „ilegálních imigrantech“ a „neregistrovaných“.

Jedna z dalších instrukcí se týká zbraní. Poloautomatické zbraně mají být nyní označovány jako „útočné zbraně“, třebaže se tento pojem dříve užíval výlučně pro plně automatické zbraně.

Příručka dále např. zakazuje psán o těch, kteří zpochybňují vliv člověka na globální změny klimatu, jako o „skepticích“ nebo „popíračích“. Nyní mají být označováni jako „ti, co odmítají hlavní proud vědy o klimatu“.

Zdroj: thehill.com

Loading…