Evropský soud pro lidská práva (ESLP) potvrdil dnes platnost belgického zákona z roku 2011, který zakazuje nosit na veřejnosti nikáb nebo burku – závoje zahalující celé tělo včetně obličeje. Soudní instituce ze Štrasburku se při tomto případě inspirovala argumenty a soudním rozhodnutím přijatým v roce 2014 při podobném zákoně z Francie, který stejně zakazuje nošení burky a nikábu na veřejnosti.


ESLP se zabýval belgickým zákonem na základě dvou stížností na diskriminaci a porušování soukromí. Žalujícími stranami byly dvě ženy muslimského vyznání, jedna Belgičanka a jedna Maročanka, které zpochybnily belgický zákon ze dne 11. června 2011.

Belgičanka se také stěžovala na předpisy na místní úrovni přijaté v roce 2008 v lokalitách Pepinster, Verviers a Dison, které "kdykoli a na jakémkoli veřejném místě" zakazovaly nošení oblečení, které zakrývá lidskou tvář.

Soudci ze Štrasburku v obou případech konstatovali, že sporný zákaz si klade za cíl "zajistit podmínky soužití jako prvku na ochranu práv a svobod jiných" a že takový zákaz může být pro demokratickou společnost nezbytný.