Európska únia čoraz viac zasahuje do súkromia jej obyvateľov. Najnovšie plánuje vydať nariadenie platné pre všetky členské krajiny, vrátane Slovenska, ktoré bude umožňovať bankám žiadať od svojich klientov odtlačky prstov či iné biometrické údaje. …


Takzvané “silné” overenie totožnosti budú môcť banky už o rok požadovať od klientov pri platbách cez internet, alebo pri výbere peňazí z bankomatu. Jedná sa o biometrické údaje. Či pôjde o odtlačky prstov, selfie či o DNA, stanoví smernica Európskej komisie, respektíve technické štandardy Európskeho orgánu pre bankovníctvo.

Nariadenie bude povinné pre všetky členské krajiny Európskej únie. Takéto overovanie sa nebude týkať všetkých elektronických platieb. Sú pripravované technické štandardy, ktoré majú stanoviť výnimky z tejto povinnosti. Informoval o tom portál E15

Isté je zatiaľ to, že pôjde o kombináciu dvoch údajov, a to bežných prihlasovacích a veci v moci platiteľa, ako je jeho mobilný telefón alebo práve biometrický údaj.

“Toto opatrenie má za cieľ zabezpečiť väčšiu bezpečnosť platenia cez internet. Pri silnom overení je vyžadovaná kombinácia aspoň dvoch spôsobov overenia,” uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu zákona.