EU bude možná mít v budoucnu vlastní armádu a rovněž stejná vstupní víza a MZV. Skupina pro otázky budoucnosti EU schválila návrh reformy, který obsahuje zřízení postu prezidenta unie voleného všeobecným hlasováním, ministerstva zahraničí EU, zavedení stejného evropského vstupního víza a i společné armády. Skupinu pro budoucnost EU tvoří ministři zahraničí 11 z 27 zemí unie: Rakouska, Belgie, Německa, Dánska, Španělska, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Polska, Portugalska a Francie, píše czech.ruvr.cz.

Pět nejvlivnějších zemí EU požaduje radikální změny zahraniční a obranné politiky

Pět ze šesti největších zemí EU podporuje plány na vytvoření celoevropského ministerstva zahraničních věcí a většinové hlasování, čímž by se EU vyhnula britskému vetu. Má také vzniknout možná evropská armáda a jednotný trh pro evropské zbrojovky.

Tuto německou iniciativu podporuje 11 ze 27 členských zemí EU. Její součástí jsou nedávné návrhy z Berlína a z Bruselu, aby byl volen přímou volbou evropský prezident, aby evropský parlament dostal nové rozsáhlé pravomoci a aby se dále rozštěpila EU vytvořením další parlamentní komory pro 17 členských zemí eurozóny.

Dokument také požaduje vytvoření evropské policie, která by chránila vnější hranice EU, a vytvoření jednotného evropského víza.

Všechny tyto návrhy jsou obsaženy v dvanáctistránkovém dokumentu, který je silně kontroverzní a pokud bude realizován, zvýší tlak na Británii, aby z Evropské unie odešla.

„Má-li se Evropská unie stát skutečným aktérem na globální scéně, musíme v dlouhodobější perspektivě zavést ve společné zahraničněpolitické a bezpečností sféře více většinových rozhodnutí, aby nemohla jediná členská země blokovat iniciativy,“ praví se v dokumentu.

Dokument podpořily Německo, Francie, Itálie, Španělsko a Polsko, pět z šesti největších členských zemí EU kromě Británie. Dokument podepsaly také Holandsko, Belgie, Dánsko, Rakousko, Portugalsko a Lucembursko.

V dokumentu se navrhuje, aby bylo možné měnit dosavadní evropské smlouvy prostřednictvím většinového hlasování, bez práva veta, protože získávání konsensu mezi 27 nebo 28 zeměmi je pracné.

Zdroj: blisty.cz

]]>