Nedávný výzkum prováděný odborníky ze School of Public Health na Jackson State University přišel s některými šokujícími zjištěními ohledně očkovaných dětí. Jedním z nejzávažnějších výsledků výzkumu byla skutečnost, že u očkovaných dětí byl zjištěn o 420% vyšší výskyt autismu ve srovnání s neočkovanými dětmi a stejně i ohromující růst neurologických poruch (NDD).

Vědci uvádějí: „V konečném modelu určeném pro testování možnosti kontroly interakce předčasných porodů a vakcinace, byly tyto faktory významně spojené s NDD: vakcinace (OR 2,5, 95% CI: 1,1, 5,6), jiná než bílá rasa (OR 2,4, 95% CI: 1,1, 5,4), muži (ОР 2,3, 95% CI: 1,2,4,4). Avšak samotné předčasné porody nebyly významně spojeny s NDD, ale kombinace předčasných porodů a vakcinace byla úzce spojena se zvýšením NDD 6,6 násobně (95% CI: 2,8, 15,5).“

Uznávaný epidemiolog, profesor Dr. Anthony Mawson, autor více než 50 vědeckých studií, přinesl překvapivé údaje. Kromě zjištění všeobecného zvýšení rizika NDD, jeho tým také zjistil, že u dětí, které byly očkovány byl 420% nárůst rozvoje autismu a ADHD. Očkovány děti také 30 krát častěji trpěli alergickou rýmou a 2,9 krát častěji trpěli ekzémy jako neočkované děti. U očkovaných dětí se zjistilo i o 520% ​​vyšší riziko zhoršeného učení.

Problém je v tom, že mnozí stoupenci očkování mají tendenci ignorovat tato rizika, jako součást „vyššího dobra“ a tvrdí, že jakékoli riziko spojené s očkováním stojí za to, aby se zabránilo šíření onemocnění. Ale co v případě, že vakcína ve skutečnosti nesnižuje riziko onemocnění?

Dr. Mawson a jeho tým také prozkoumali riziko takzvaných „nemocí, kterým předchází očkování“ u očkovaných a neočkovaných dětí. Zjištění byla šokující: „Ve většině případů nebyl zjištěn významný rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými dětmi.“ Jinými slovy, očkované děti stejně často a někdy i častěji podléhají nemocem jako děti neočkované.

Zdroj: watch.com