Na internetu je video z Číny a to ukazuje, jak mnoho set ryb vyskakuje z jezera, aby pak uhynuly, přičemž úřady pro toto divné páchání rybích sebevražd už určily důvod. Video bylo zachyceno v Jiazuo a odhaluje, jak se spousta stříbrně zabarvených kaprů freneticky vrhá ven z vody, přičemž člověk, co to video natáčí, je schopen jen vyjeveně zírat, co se to kolem něj děje.


Některé z ryb vyskakujících z jezerních vod dopadly na molo, aby tu podlehly smrti. Spousta lidí sledujících tuto masovou rybí sebevraždu říkala, že je takové chování kaprů ohromilo.

Tato scéna způsobila obyvatelům města spoustu starostí a mnoho lidí řeklo, že věří, že ty ryby se vrhají ven z vody a páchají sebevraždu kvůli skutečnosti, že se blíží nějaká velká katastrofa, možná že ohromné zemětřesení.

Vinu za sebevraždu ryb svedli na zpěváky

Úředníci v Číně mají ale jinou teorii a pokouší se s ní uklidnit strach obyvatelstva. Řekli, že ti stříbrní kapři se splašili a vyděsili kvůli pěvecké soutěži, která nedávno v blízkosti proběhla. Někteří obyvatelé zřejmě vzali slova úředníků vážně a už spí klidněji, avšak ten chór pěvců nebude moc potěšen, když uslyší, že úředníci si myslí, že její zpěvy jsou tak hrozné, že přimějí i ryby, aby se vrhaly ven z vody a páchaly sebevraždy.