Masová vraždění dneška patří mezi nejhorší v historii, přičemž nám média hbitě podstrkují, že takové zabíjení jako střelba ve škole v Sandy Hook byla nejsmrtonosnější v historii USA. Ač jsou to hrozné zločiny, vypadá to, že na něco z Americké historie se zapomnělo, na genocidu Domorodých Američanů.

Kolumbus zavedl vyvražďování, otroctví a kolonizaci

Kryštof Kolumbus vykonal svou cestu do Karibiku v roce 1492 a tím začal éru vraždění, zotročování a kolonizace spolu s vykořisťováním domorodých obyvatel, na což mnozí zjevně zapomínají. V denících Kolumba spolu se zápisky jeho mužů jsou strašlivé příběhy o tom všem, co páchali na domorodých lidech.

Tento tzv. civilizovaný člověk, Kolumbus, spolu se svými muži zabíjel domorodce a jejich těla sekal na kousky, s nimiž následně krmil psy. Unášeli nedorostlé dívky a pak je prodávali jako sexuální zboží. Zotročovali ostrovany a uzavírali přitom sázky, jestli se komu povede domorodci podříznout krk jen jedním tahem.

Díky Kolumbovi tam vymizelo 3 až 5 milionů domorodců

Panuje přesvědčení, že z těch ostrovů, které dobyl Kolumbus, zmizelo asi 3 až 5 milionů domorodců v důsledku Kolumbovy brutální taktiky nebo i chorob, které k nim přinesli.

Vyvražďování domorodců pokračovalo a rozšířilo se po západní hemisféře a ti tzv. civilizovaní lidé vybili více než 100 milionů lidí. Odhaduje se, že jen v Severní Americe bylo při brutálních kampaních zabito 20 až 50 milionů lidí.

Tato velká část americké historie je v dnešních osnovách dějepisu ve školách z větší části zapomenuta, jelikož ji USA zjevně zkouší z historie vymazat.

Kdyby nebylo lidí, kteří to zkoumají sami, tak by lidé pořád ještě žili ve víře v pohádku o Kryštofu Kolumbovi a smýšleli by o něm jako hrdinovi, který objevil novou zemi a na jehož počest se slaví státní svátek jeho jménem, místo aby byl znám jako masový vrah a obchodník s otroky.

Genocida Domorodých Američanů zapomenutá v dnešním školním dějepise

Vypadá to, jako by to vymazání genocidy Domorodých Američanů z dnešního dějepisu a z populární kultury bylo v touze uniknout těmto nechutným vzpomínkám v kolektivní paměti. Když na to lidé zapomenou, tak snad budete osvobozeni od jakýchkoliv zločinů.

Ač ty masové střelby dneška jsou hroznými událostmi, nemělo by se zapomínat na jednu z nejhorších masových střeleb a na zabíjení proti domorodému lidu, které se rozpoutalo od roku 1492, kdy se Kolumbus do této země dostal, které teď už vypadá zapomenuté.

Fotografie z dobového obrázku skutečně nejsmrtonosnější střelby ve škole během amerického historie, což nebylo Sandy Hook. V roce 1890 postřílela vláda USA ve škole 290 NEOZBROJENÝCH Indiánů včetně více než 200 žen a dětí. Jak rychle tu historii zapomínáme.

I oni se vzdali svých zbraní v neozbrojené zóně. Nezapomeňte na to!

Některá z nejhorších masových zabíjení, k nimž došlo v Severní Americe, byla spáchána na Domorodých Američanech.

Apalačský masakr, kdy bývalý guvernér Floridy v roce 1704 nařídil útok na Apalačské a 1000 jich bylo zabito spolu 2000, kteří byli zotročeni.

Masakr z Fox Indian, kdy francouzská vojska zaútočila na vesnici Fox Indian a 1000 lidí v roce 1712 zabila.

Masakr Indiánů v Sandia Mountains Tompiro, kdy jich bylo v roce 1601 zabito 900.

Mystický masakr, kdy kolonisté roku 1637 zapálili vesnici v Pequot a zabili 600 až 700 lidí.

Masakr v Tonkawe, při němž vojáci Unie zaútočili v roce 1861 na vesnici Tonkawa a zabili 400 lidí.

Masakr v Camp Grant, v němž běloši spolu s Mexičany provedli útok na vesnici Apačů, 140 jich zabili a 40 v roce 1871 prodali do otroctví: a ten seznam je ještě o hodně delší.

Některé z masakrů moderních dnů mohou být hrozné, ale mohly by opravdu být až tak hrozné jako genocida, kterou zažili Domorodí Američané? Měla by dnešní mládež vyrůstat, aniž by se jí říkalo o této části historie USA nebo by se to prostě mělo zamést pod koberec a předstírat, že se nic takového nikdy nestalo? Je třeba to učit ve školách a lidé by neměli ke Kolumbovi vzhlížet jako k hrdinovi.