Pár švédských kněží žádá, aby země a církev skoncovaly s oslavami švédského národního svátku „Dne národa“ s tvrzením, že nacionalismus a patriotismus jsou přeci „jed“. Kněží Peter Englund a Helena Myrstener z jižního, silně migranty osídleného švédského města Malmö tvrdí, že švédský lid by měl skoncovat s oslavami „Dne národa“.


V úvodníku pro levicové švédské noviny Dagens Nyheter tvrdí, že „z nacionalismu a patriotismu ještě nikdy nevzešlo nic dobrého“ a tohoto dne „zneužívají pravicové populistické živly.“

„Národní stát je tu od toho, aby organizoval a administroval, ale není to nic k oslavování,“ napsal tento pár. Den národa, který se každoročně slaví 6. června a nahradil Svátek Svatého ducha, se oficiálně slaví od roku 2005 jako švédský národní svátek.

Podle Engluda a Myrstener je patriotismus „jedem,“ kdy píší: „Patriotismus má své kořeny v patriarchálním myšlení a oslavuje tradiční mužnost jako sílu, soutěživost, nerovnost a muže degraduje na bojovníky ženy na rodičky. Je to samo sebou, že to nevytváří dobré podmínky pro svět bez hranic.“

Nejlepším způsobem jak být hrdý na to, že jsme Švédy, je podle autorů oslavování práva volit a užívat si různých parků a švédské přírody.

Englund a Myrstener rovněž říkají, že církev by se neměla zapojovat do občanských svátků a říkají, že Švédská církev se už také stává „synonymem švédskosti.“ Prohlašují křesťanskou vírů za „radikální“ a že „nacionalismus a patriotismus se musí vymýtit a nahradit internacionalismem a solidaritou.“
Loading...