Pod Antarktidou existuje skrytý svět a výzkumníci odhalili i ohromné mokřiny nacházející se 800 metrů pod ledem. Výzkumné vrty přístupu k pod-ledovcovým ledovým tokům jezera Willans čili projekt (Whillans Ice Stream Subglacial Access Research Drilling – WISSARD) jsou projektem financovaným Národní vědeckou nadací, který výzkumníky přivedl o krok blíže k objevu toho, co vlastně leží pod tím ledem, který pokrývá většinu Antarktidy.

Jezero Willans leží 800 metrů pod ledem Západní Antarktidy

Zprávy o Jezeru Willans, které bylo prvně zjištěno v roce 2007 a pokrývá více než 20 čtverečních mil (52 km2), naznačují, že se nachází pod více než 800 metry ledu v Západní Antarktidě a výzkumníci řekli, že se to velice podobá mokřinám.

Výzkumníci doufají, že další studie budou znamenat, že můžeme i pochopit, jak bude stoupat hladina moří a jak se led chová v reakci na globální oteplování.

Výzkumníci jsou nadšeni z bohatého souboru dat o jezeře

Helen Amanda Fricker ze Scripps Institutu řekla, že je ohromující to pomyšlení, že ještě před deseti lety lidé nevěděli, že tam takové jezero existuje. Byla to Fricker, která to pod-ledovcové Jezero Whillans v roce 2007 ze satelitu objevila.  Povídala, jak to bylo vzrušující sledovat, jak se ty datové sady o jezeře celou dobu obohacují a dívat se na to, jak jim nová data pomáhají pochopit funkci takovýchto jezer jakožto součásti systému ledovcového pokryvu.

Toto pod-ledovcové jezeru se živí ledem, který má v sobě malý podíl mořské vody z pradávných mořských sedimentů, které jsou na mořském dně tohoto jezera. Voda jezera se periodicky vylévá do oceánu skrze kanály, propojené s jezerem, ty však nemají dost energie, aby moc těchto sedimentů pobraly.

Nová data povedou k lepšímu pochopení mechanismů fungování Jezera Whillans

Výzkumníci řekli, že tato nová data by jim měla poskytnout daleko vyšší pochopení mechaniky a biochemie Jezera Whillans. Rovněž se říká, že data by jim měla pomoci zlepšit současné modely a říci jim o jezerních systémech pod ledovci v Antarktidě více, jak interagují s ledem, který je pod povrchem spolu se sedimenty, které se nachází pod tím.

V lednu 2013 tři různé články analyzovaly studie poté, co se projektu WISSARD podařilo úspěšně provrtat ledovým příkrovem a dosáhnout pod-ledovcové Jezero Whillans, aby se dostali k určitým vzorkům sedimentů spolu se vzorky vody, která byla izolovaná od jakéhokoliv přímého kontaktu s atmosférou Země po mnoho tisíciletí.

Žurnály Geology and Earth a Planetary Science Letters publikovaly dva nejzajímavější články. Alexander Michud z Montana State University a vedoucí autor řekl, že pochází z 15 palcového vrtného jádra z jezerního sedimentu a že chemie vody spolu se sedimentem se už dají charakterizovat.

Jezerní vody převážně pochází z tajícího ledu ze spodku příkrovu zakrývajícího jezero

Výzkumníci zjistili, že voda v jezeře pochází převážně z tajícího ledu v základu ledového příkrovu, který toto pod-ledovcové jezero pokrývá, a je v tom jen velice nepatrný příspěvek mořské vody zachycené v sedimentech pod ledem usazených zde během poslední doby meziledové.

Druhý článek publikoval vedoucí autor Timothy Hodson z Northern Illiois University a v tom se spolu s kolegy podíval na sedimenty ve vrtných jádrech získané z jezera v naději na zjištění více skutečností o ledovcovém pokryvu a jeho vztazích k sedimentům pod ním a o subglaciální hydrologii. Jejich objevy zjistily, že jezero zažilo mnoho povodňových přívalů, ale těm vodním proudům chyběla energie, aby erodovaly rozsáhlé odvodňovací kanály.