Globalisticky orientovaný magazín The New Yorker, který prosazuje svržení prezidenta Trumpa, poukazuje, že Americká revoluce „byla chybou.“ V článku dlouhodobého stálého dopisovatele Adama Gopnika se říká, že Americe by se vedlo lépe, kdyby byla takovým „sociálnědemokratickým společenstvím“, jako je Kanada, která je technicky pořád ještě konstituční monarchií pod královnou Alžbětou II.


„A co když byla Americká revoluce od samého počátku chybou?“ ptá se. „Vyhlášení nezávislosti, Americká revoluce, vytvoření Spojených států amerických – co když to všechno byl příšerný nápad, a co když nespravedlnost a šílenství amerického života, k němuž od té doby docházelo, nebylo navzdory přednostem přineseným Otci zakladateli, nýbrž právě jejich důsledkem?“

„O této Revoluci se dá argumentovat, že to byl vlastně brutální přepad otrokářů, kteří v panice před řádem a spravedlností smíšené s nějak páté přes deváté pomíšeným Osvícenectvím vytvořili zemi, pro kterou bylo vždy charakteristické násilí, rozvrat a demagogie.“

Gopnik jinými slova naznačuje, že bychom měli ignorovat všechny ty dobré aspekty americké historie včetně tažení individuální seberealizací a inovacemi a místo toho se soustředit jen na to zlé, protože to bylo už tehdy povstání proti „námi hýčkanému globalismu“.

Na tom zase hezky vidíte, jak se vytahuje globalistické tvrzení, že národní státy založené na sdílené kultuře jsou „zastaralé“, i přes fakt, že ten technokratický systém, který navrhují, je prostě jen jinak zabalený feudalismus, v němž hrstka centrálních bank kontroluje vše.

Takže samozřejmě budou útočit na historické symboly svobody, které slouží jako sjednocující tmel odporu proti globalismu (feudalismu); což bylo jejich strategií už od časů dávných impérií, když i proti nim rebelovali nacionalisté, aby se zbavili útlaku svých transkontinentálních vládců.

„Ti, kdo se stanou pány města navyklého svobodě, tu svobodu však nezničí, mohou očekávat, že jí budou zničeni, v rebelii za svobodu, když jedni se budou stmelovat za svobodou a ti druzí za svými zděděnými privilegii jako za sjednocujícími cíli, na které jim žádný čas ani žádné jiné výhody nedovolí zapomenout,“ napsal jako varování pro elitu proslulý historik ze 16. století Niccolò Machiavelli.

A jako připomenutí tohoto Gopnik tvrdil, že Americká revoluce „zůstává poslední baštou národního mýtu, když ji ale zbožňujeme, tak zapomínáme, že byla spíše strašlivá než hrdinská.“
Loading...