Amerika zvolením si Trumpa za prezidenta překročila Rubikon (Překročit Rubikon je slovní spojení, které vyjadřuje nějaké důležité rozhodnutí, jehož důsledky už nelze vzít zpět. Souvisí s Caesarovým překročením řeky Rubikonu roku 49 př. n. l. při tažení na Řím, čímž započal občanskou válku.). V průběhu roku se stane něco nevídané v dějinách této demokracie. Toto je vzkaz od prominentního amerického historika, který varuje před zhoubnými účinky Trumpové administrativy. Co je však zarážející, historik očekává převrat.


Timothy Snyder je známý americký historik, který by Trumpa přímo nepojmenoval jako fašistu, ale mnoho znaků sdílí s fašisty. Američany i z tohoto důvodu varuje, aby se připravili na převrat – na americkou verzi požáru německého Reichstagu. A předpověděl i datum, kdy se to má udát. Přijde to do roka. Snyder tato slova řekl pro americký portál salon.com.


Zvolení Donalda Trumpa za amerického prezidenta je symbolické pro krizovou politickou situaci ve Spojených státech. Tato krize má vyvrcholit, podobně jako v Německu v 30tých letech minulého století, převratem.