Záhadná rodina Rothschildů zjevně skrývá své bohatství před masami a ani se neobjevuje na seznamu nejbohatších na světě. Zjevně je za tím nějaký důvod a tím důvodem je, že kontrolují toky bohatství po celém světě. Rodinný strom začíná u Mayera Amschel Rothschilda, dvorského Žida a osobního bankéře německé královské rodiny ve městě Frankfurt, který tu začal se svým bankovním podnikáním v roce 1760.


Ten později zřídil bankovní impérium prostřednictvím svých pěti synů, jmenovitě Salomon-Mayer von Rothschilda, Nathan Mayer-Rothschilda, James-Mayer de Rothschilda a Amschel Mayer Rothschilda, kteří se v 19. století rozšířili do všech koutů Evropy. Tato rodina nahromadila ohromné bohatství a to v této obrovské rodině nadále roste.

Rothschildové jsou synonymem peněz a jsou nejmocnější a nejbohatší rodinou světa. Mají ohromné investice v nemovitostech, průmyslu, ropě atd. Mají rovněž úzké vztahy s královskými rodinami, u nichž zřizovali své bankovní impérium a příkladem je Carl Rothschild s velice úzkými vazbami na italskou Nobel de Medici a Evelyn Rothschild, který je osobní finanční poradce britské královny.

O této rodině se říká, že má bohatství před 500 bilionů dolarů, ale stejně se neobjevují na seznamech bohatých, a to kvůli průhlednému důvodu, že jejich bohatství je teď rozprostřeno v celé té veliké rodině.
Loading...