Je Donald Trump loutka Nového světového řádu nachystaná k plnění agendy Rothschildů? Donald Trump má vazby na některé z nejbohatších a nejelitnějších rodin světa včetně rodin běžně označovaných za „ilumináty“, které obviňují z pokusů nastolit nový světový řád prostřednictvím jejich kontroly nad světovými financemi, politikou a médii. …


Rodina Rothschildů má uvnitř Republikánů hluboký vliv s úzkými vazbami na neokonzervativce, sionisty z Izraele, Goldmana Sachse a Výbor pro zahraniční vztahy (CFR).

Freedom-articles.toolsforfreedom.com hlásí:

U všech těchto skupin, národů nebo společností jsou v pozadí vazby na Rothschildy. Bývalý kandidát John McCain dostával peníze na kampaň od jednoho z anglických klanů Rothschildů!

Marco Rubio má blízko k vlivnému, v Izraeli narozenému intelektuálovi Yuval Levinovi. Také Bobby Jindal se se vším obracel na Levina, kromě toho dostal i Rhodesovo stipendium (stipendium určené k rekrutování osvícených a ambiciózních mladíků k prosazování snah Rothschidů a Cecila Rhodese o anglo-americký Nový světový řád). Ted Cruz, jehož otec byl sionistický křesťanský kazatel, a který je ženatý s manželkou z rodu Goldman Sachs, jako svou národně bezpečnostní poradkyni zverboval Victorii C. Garnder Coates, pomocnici bývalého ministra obrany Rumsfelda (který stál za érou válek George W. Bushe). Dokonce i libertariánský odpůrce válečných jestřábů Rand Paul má blízko penzionovanému diplomatovi a členu CFR Richardu R. Burtovi a miliardáři Peter Thielovi, předsedovi amerického řídícího výboru pro Rothschildy financovaná shromáždění Bilderbergů.

Je Trump mimo vnitřní kruhy?

Tump není ohledně vazeb na Rothschildy žádná výjimka. Víme, že příslušník vnitřních kruhů Trump se desítky let kamarádil s bohatou Manhattanskou elitou a uzavíral s ní obchody. Byl to Trump z těchto vnitřních kruhů, kdo ve prospěch a k potěšení sionistického režimu Izraele protlačoval tvrdou linii islamofobie v Americe s rozdmýchávání plamenů nenávisti ke všem muslimům.

Říká se o něm, že se dobře znal i Clintony. Mnozí teoretizovali, že Trump ve skutečnosti kandidoval hlavně proto, aby rozdělil republikánské voličstvo a vítězství pak spadlo do klína kariérnímu zločinci Hillary Clinton. Luke Rudkowski (My jsme změna) nedávno odhalil, jak se Trump obrací o radu ve vojenských a zahraničně politických záležitostech na CFR. Je tu i možná, ač zatím neprokázaná vazba mezi Trumpem a pedofilií, neboť byl zapsán v Epsteinově malé černé knize.

Přesto všechno, proti němu republikánský establishment spustil kampaň, aby ho zastavili, když se ukázalo, že jeho nominace by ohrozila volbu Demokratky Hillary.

Nic není jen černobílé, ale vzhledem k hojným vazbám Trumpa na lidi provázané s NWO a jeho agendou by bylo přehnané jej označovat za člověka mimo vnitřní kruhy, i když v těch vnitřních kruzích nemusel být naplno. Od Newta Gingriche nedávno do mainstreamových médií uniklo, že Trump doopravdy ve vnitřních kruzích nebyl, protože nebyl členem klubu a „neprošel zasvěcovacími rituály“ – čímž tedy jasně přiznal, že tu politickou show vedou tajné společnosti jako Svobodní zednáři, Lebka a hnáty, Bohemian klub atd.