Vzdělání o násilí ‚mužů proti ženám‘ se stane povinnou součástí řady univerzitních kurzů v rámci švédské národní strategie genderové rovnosti.  Jako součást státem řízených změn ve vyšším vzdělávání budou mít studenti z řady oborů v průběhu svého studia setkání se zneužívanými ženami a dětmi oznámila v pátek vláda.  „U některých zaměstnání mohou být znalosti o násilí kriticky důležité pro záchranu životů,“ uvedla ministryně pro rovnost Åsa Regnér v prohlášení, které vytyčuje cíl této změny osnov jako učení studentů o tom, jak zjišťovat násilí a předcházet mu.


„Studenti budou mít povinná školení o tématu mužského násilí v intimních vztazích, kdy se budou setkávat jak s agresory, tak s oběťmi násilí.“ 

„Toto je základní opatření, které by mělo být zavedeno po desítky let. Kdokoliv, kdo se těmito problémy zabýval, chápe, že vláda zaváděním těchto změn utváří historii,“ řekla tato ministryně. 

Švédové studující obory jako právo, medicínu, zubní lékařství, psychologii, fyzioterapii, zdravotní sestra a sociální práce budou muset podle této politiky dokončit kurzy a výcvik o „násilí mužů proti ženám.“ 

Ač je vládní strategie výslovně postavena na genderové politice s vymezením stanovujícím, že „bojuje proti násilí proti ženám,“ tak studie vedené jak na širším Západě, tak ve Švédsku ukazují, že iniciátory domácího násilí jsou s větší pravděpodobností ženy. 
Loading...