Světová meteorologická organizace oficiálně uznala vzácný typ oblaků a zařadila je do nového vydání Mezinárodního atlasu oblaků. The Verge podotýká, že zvláštní druh oblaků, které nabývají hrozivých tvarů, například lidských obličejů, je znám už dost dávno, nebyl ale dosud náležitě prozkoumán ani popsán. Lidi daleké od meteorologie tento jev často strašil, protože se spojoval se Soudným dnem nebo se vpádem mimozemšťanů.

Před více než devíti lety projevil zájem o „apokalyptické oblaky" zakladatel Společnosti milovníků oblaků anglický spisovatel Gavin Pretor-Pinney. V roce 2009 navrhl dát jim název Undulatus asperatus (latinsky „vlnitý hrbolatý") a zařadit je do celkové klasifikace oblaků.

Dosáhnout svého dokázal jen o osm let později. Do nového vydání atlasu byly tyto oblaky zařazeny pod názvem Asperitas (latinsky „drsnost, hrbolatost"), protože podle pravidel musí být název jménem podstatným. Kromě toho bylo do atlasu přidáno dalších 11 typů oblaků: volutus, flumen, fluctus a jiné.

Mezinárodní atlas oblaků byl poprvé vydán ještě v roce 1896. Naposledy byl nový typ oblaků do něho zařazen v roce 1951. Otázkou zůstává, zda se jedná o přirozený vývoj, či vývoj způsobený umělým zásahem technologií člověka.