V pondělí proběhlo mimořádné zasedání vlády, kde se řešilo, jak budou fungovat školy od začátku září s ohledem na pandemii koronaviru. Podrobnosti prozradil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. (Foto: Youtube)

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že žáci základních a středních škol se budou muset na začátku školního roku připravit na celkem tři vlny antigenních testů. Testovat se podle jeho slov bude 1., 6. a 9. září.

Podle toho, jaké budou výsledky z prvních dvou termínu, se bude následně rozhodovat o dalším testování. Podle jeho slov nebudou ve školách povinné roušky, nasadit si je budou muset pouze ty děti, jejichž rodiče odmítnou testování.

Pakliže se dítě nestihne testovat ve škole, může doložit antigenní nebo PCR test. Ten ale musí být proveden u poskytovatele zdravotních služeb.

„Pokud se nebude testovat, bude muset nosit ochranu dýchacích cest,“ dodal.

Výjimku budou mít očkovaní. Stejná pravidla pak budou platit i pro zaměstnance školy.

Na konci července zveřejnil resort zdravotnictví návrh protiepidemických opatření pro provoz škol od září. Z návrhu vyplývá, že školy by měly v co největší míře zachovat od září homogenitu skupin dětí a omezit také slučování tříd nebo hromadné školní akce.

Taktéž by se neměly pořádat besedy či divadelní představení, omezit by se měl i pohyb cizích lidí v prostorách škol, tělocvik by měl být co nejvíce venku.