Pirátský poslanec Ondřej Profant navrhl sněmovnímu Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednat vypuštění informace o pohlaví držitele z občanských průkazů, a to z důvodu lepší ochrany osobních údajů. (Foto: Flickr)

„Pohlaví uvedené v občance v praxi nenapomáhá identifikaci jejich držitelů. Někdy je tomu právě naopak, kdy vzhled lidí neodpovídá běžné představě o mužích a ženách, a tak vznikají zbytečná nedorozumění,“ okomentoval návrh Profant.

Údaj by měl být odstraněn spolu s akademickými tituly a hodnostmi a dlouhodobě i s rodnými čísly – ponechány budou jen údaje nezbytné ke ztotožnění osoby.

Jak podotkl, vypuštění pohlaví umožňují i mezinárodní standardy, podle kterých se doklady vydávají. Například Německo, Itálie či Srbsko ji v dokumentech ani nikdy neměly. Podobnou legislativu pak vloni přijalo Nizozemsko.

„Návrh tak jde v souladu s trendem, kdy do fyzických dokladů uvádíme jen skutečně identifikačně nezbytné údaje, ostatní specifické osobní údaje je možné pro konkrétní případy připojit elektronicky,“ dodal.

Tento krok vítají organizace podporující práva LGBT+ menšiny, které uvádí jeho výhody pro transgender, intersex či nebinární lidi.

„Ti mají v občanském průkazu často uvedeno pohlaví, které neodpovídá jejich identitě a vzhledu, a tak způsobuje problémy v každodenním životě, např. na poštách, úřadech a dalších místech,“ dodal Profant, který je i spoluautorem pozměňovacího návrhu k matričnímu zákonu.

Ten by zrušil dnes povinnou kastraci trans lidí při úřední změně pohlaví, která je kritizována Evropským soudem pro lidská práva a lidskoprávními organizacemi.