Finské ministerstvo obrany zveřejnilo zprávu rozvědky hodnotící ruskou vojenskou aktivitu v Evropě. (Foto: Wikimedia)

Dokument hovoří o zvýšeném napětí v regionu v důsledku „návratu k mocenské politice“.

„Například Rusko ukázalo připravenost a ochotu použít ozbrojené síly tam, kde je to nezbytné k dosažení svých cílů, a to i v Evropě. To zvýšilo konfrontaci a vojenskou aktivitu v pobaltském regionu,“ tvrdí autoři zprávy.

Podle jejich názoru se dnes přímé použití vojsk k dosažení cílů zahraniční politiky nejeví jako nejúčinnější metoda. Podle finské zpravodajské služby se však země nadále připravují k použití síly a rozvíjejí vojenský potenciál.

„Hlavní hráči, kteří se nacházejí v blízkosti Finska, jako je například Rusko, rozvíjejí svůj potenciál a připravují vojáky prostřednictvím pravidelných a rozsáhlých cvičení,“ uvádí se v dokumentu.

Autoři zprávy rovněž upozornili na posílení ruské vojenské přítomnosti v Arktidě.

Podle jejich názoru se v následujících letech může tento region stát místem, kde se střetnou zájmy světových mocností.