Kvalitní pitná voda je na území České republiky stále větším luxusem. Může za to průmysl, léčiva, pesticidy i drogy. O tom se píše v odborném stanovisku AVex, které bylo zpracováno Akademií věd České republiky pro členy obou komor českého parlamentu. Na případ poukázal portál lidovky.cz. (Foto: Wikimedia)

Na území České republiky není, podle Akademie věd, možné najít vodu, jež by neobsahovala cizorodé látky. Vědci z toho důvodu navrhují investovat do nových technologií a měnit vyhlášky týkající se vody.

„Voda jako koktejl látek. Je zcela mylné se domnívat, že dnes existuje voda, (…) která by nebyla koktejlem cizorodých látek. (…) Musíme zaměřit svou pozornost na eliminaci látek, které se ve vodě vyskytují ve velmi malých koncentracích, o to větší však mohou mít dopad na lidské zdraví (…). Je naše voda skutečně pitná? Obvyklá odpověď zní: pokud splňuje parametry dané vyhláškou, z pohledu legislativy jistě je. Pokud by ale měla být odpověď založena nikoli na naplnění příslušné normy, ale na znalosti věci, zcela jisti si být nemůžeme. Z tohoto pohledu je totiž pitná pouze ta voda, která neobsahuje žádné cizorodé látky,“ tvrdí Akademie věd České republiky.

Státní zdravotní ústav označil stanovisko Akademie věd za poplašnou zprávu, obsahující nepřesné informace.

„Ne cizorodá látka samotná, ale výhradně výše její dávky činí látku nejedovatou či jedovatou, respektive nebezpečnou pro zdraví,“ stojí v komentáři SZÚ, kde se dodává: „Hovořit v tomto případě paušálně o obsahu cizorodých látek je nadnesené a zavádějící.“

Akademie věd navrhuje, aby byla rozšířena ochranná pásma vodních zdrojů, ornou půdu nahrazovat pastvinami a zakázat umělá hnojiva.

Experti Akademie věd tvrdí, že ve zdrojích surové vody rostou obsahy pesticidů, příkladem má být nádrž Švihov a Vrchlice. SZÚ ale tvrdí, že to není dokázáno.

Akademie věd dále navrhuje zakázat nejvíce problematické pesticidní látky, jež se shromažďují v podzemních vodních zdrojích. Dále by se podle odborníků mělo investovat do technologických procesů na čištění odpadních vod. Cílem by mělo být odstranit obsahy léčiv a hormonů.

Do vyhlášky stanovující hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu by mělo být dodáno více sledovaných látek. Seznam by měl být rozšířen o organické látky, léčiva a hormony.

Státní zdravotní ústav tvrdí, že Akademie věd zveličuje problém a pochybuje o dostatečné odbornosti jejich vědeckých posudků.

"Rozsáhlý výzkum Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR přítomnost mikroplastů v neupravené a částečně dokonce i v upravené vodě prokázal. Ústav veřejně zdůrazňuje, že mikropolutanty se mohou vyskytovat i v balených vodách," řekl ČTK Jan Martínek, tiskový mluvčí Akademie věd a dodal: „Reakce SZÚ je pro AV ČR potvrzením, že expertní stanoviska AVex dobře plní své poslání a tnou do živého.“

Podle informací portálu Lidovky zveřejní Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR komentáře ke stanoviskům SZÚ na začátku příštího týdne.

Problémy s vodou na území Česka

Experti v posledních letech začínají upozorňovat na nedostatek vody na území České republiky. Poukazují na špatné hospodaření s dešťovou vodou. Té je podle expertů dostatečné množství, ale i díky rozvíjejícímu se průmyslu a velkým halám, jež se rozkládají na plochách mnoha tisíců metrů čtverečních, se nedokáže vsakovat do půdy.

Rovněž poukazují na nedostatečnou infrastrukturu pro zachycování srážkové vody. Ta díky tomu rychle odtéká z povrchu pryč místo toho, aby se vsakovala.
Za vzor státu, který kvalitně hospodaří s vodou, mnozí experti označují stát Izrael. Nehledě na to, že se Izrael nachází de facto na poušti, dokázal problémy s vodou vyřešit. Klíčovou technologií je v tomto případě odsolování mořské vody. Tato varianta ovšem není pro Česko přijatelná kvůli vnitrozemské poloze. Z toho důvodu je potřeba rozvíjet prostředky pro zadržování srážkové vody v krajině.

Podle hydrologa Zbyňka Hrkala je v tomto případě klíčová i rychlost reakce státu a obyvatel na řešení problémů s vodou. Expert v této souvislosti ve svých vystoupeních poukazuje na velký byrokratický aparát státu znemožňující operativní řešení vznikající situace.