Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky budou probíhat dne 8. a 9. října 2021. Přinášíme volební speciál odpovědí od všech oslovených kandidujících stran, hnutí či koalic. (Foto: Flickr)

Státní volební komise vylosovala čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, stejným způsobem jsou řazeny v článku.

1 / STRANA ZELENÝCH

Do uzávěrky článku neodpověděli. Oficiální program ZDE.

2 / ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE

švýcarská demokracie ac24
Odpovídal: Tomáš Raždík, předseda hnutí Švýcarská demokracie

1) Co je vaším největším úspěchem a co byste rádi změnili?

Prozatím je naším největším úspěchem samotná účast ve volbách a pozitivní reakce veřejnosti. Rádi bychom změnili celkové nastavení politického systému v naší zemi po vzoru Švýcarska, počínaje ústavou.

2) Má ČR přijmout euro?

Ne, naši předkové bojovali a umírali za samostatný stát, zcela jistě nechtěli, aby naši politiku řídili cizinci ze zahraničí. Kontrola vlastní měny je základní součástí nezávislosti státu a o nezávislost bychom měli maximálně usilovat. Spojenectví s cizinci ať už z Východu nebo ze Západu se nám v minulosti nevyplatilo. Neměli bychom opakovat chyby.

3) Má ČR vystoupit z EU?

Po vzoru Švýcarska bychom měli uspořádat vztahy s EU prostřednictvím bilaterálních smluv nám na míru s důrazem na ochranu zemědělského sektoru, pracovního trhu a kontrolu imigrace. Tím se také vyhneme nadměrným a zbytečným regulacím a dotacím pokřivujícím naše hospodářství. V případě, že by nedošlo k dohodě ohledně bilaterálních smluv pak vystoupení a obchodní vztahy s EU dle pravidel Světové obchodní organizace.

4) Jste pro legalizaci drog?

Aktuálně nevnímáme legalizaci drog jako problém, který by stát měl vůbec řešit. Případ důchodkyně, která spáchala sebevraždu, poté, co byla popotahována po soudech za pěstování konopí na bércové vředy, je ovšem ostudou naší země. Země jako Portugalsko s dekriminalizací drog a USA s legalizací rekreačního konopí by nám do budoucna mohly být vzorem, pokud se tato politika v dlouhodobém horizontu ukáže jako přínosná.

5) Jaký máte názor na Covid-19 a probíhající opatření. Udělali byste nyní něco jinak?

Opatření byla zcela nepřiměřená a hromadné očkování dlouhodobě neotestovanou vakcínou je chyba.

6) Je vakcinace populace jedinou cestou, jak ukončit epidemii Covid-19? Souhlasili byste s povinným očkováním a zavedením covid pasu? 

Ne, povinné očkování zásadně ne, covid pasy také ne.

7) Má Česko přijímat migranty?

V otázce imigrace by se Česká republika měla inspirovat ve Švýcarsku. V prvé řadě po vzoru Švýcarska příjmou ústavní zákon stanovující, že si Česká republika rozhoduje o imigraci zcela nezávisle, že nesmí být přijaty žádné mezinárodní dohody, které by ČR v otázkách kontroly imigrace omezovaly, že na trhu práce mají přednost Češi, že je možné omezit právo na sloučení rodiny atd. Švýcarská ústava je k nastudování dostupná na našich webových stránkách.

8) Zadlužení Česka roste, je to správná cesta?

Zadlužování mimo výjimečného stavu války nebo přírodní katastrofy je chybou. Po vzoru Švýcarska řešení leží v přijetí ústavního zákona, stanovujícího, že stát hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. To samo by ovšem bylo málo a mohlo by vést k nadměrnému tlaku na zdanění obyvatel. Čili je potřeba po vzoru Švýcarska zavést také ústavní stropy daní a dále stabilizovat měnu. V roce 1993 byl nejmenší mincí 10 haléř, v roce 2008 národní banka haléře zcela zrušila, to by zhruba odpovídalo znehodnocení měny na jednu desetinu. Švýcaři mají jednotnou měnu od roku 1850 a dodnes si své rappeny (haléře) nezrušili.

9) Jsou podle vás porušována lidská práva v Česku?

Obecně ne, nicméně by měla být výrazně vylepšena kvalita demokracie a justice. Po vzoru Švýcarska bychom měli zavést více demokratických práv – zavést přímou demokracii ve spojení s federalismem a dále reformovat justici dle švýcarského vzoru.

10) Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Někteří novináři (z Reflexu) a političtí aktivisté (Cemper) nepochopili, že osoba považovaná za švýcarského prezidenta je ve skutečnosti osobou předsedy Vlády (což je až 4 nejvyšší ústavní činitel), avšak němčina používá pro předsedu a prezidenta stejné slovo der Präsident, čili Švýcarsko nemá prezidenta. Dle ústavy je nejvyšším výkonným a řídícím orgánem státu pouze sedmičlenná Vláda, ne jedna osoba – prezident.

11) Děláte něco konkrétního na obranu svobody projevu?

Aktuálně ne, ale vedeme diskuzi o cenzuře na sociálních sítích, která je problémem dnešní doby. Není možné, aby veřejné mínění u nás měnily/tvořily zahraniční firmy.

12) Pokud byste mohli změnit jednu věc na světě, co by to bylo?

Ústava České republiky, která je základem dlouhodobých politických problémů naší země.

3 / VOLNÝ BLOK

volný blok ac24
Odpovídala: Jana Volfová, 
předsedkyně strany

1) Co je vaším největším úspěchem a co byste rádi změnili?

Podařilo se nám zabránit přijímání legislativy, která by znamenala povinnou vakcinaci proti Covid-19, nemáme zde legislativu jako Slovensko nebo Francie, která vytváří covidovou diktaturu. Je to úspěch, za kterým však nestojí jen poslanci VOLNÉHO Bloku, ale hlavně a především desítky tisíc signatářů našich petic a desítky tisíc občanů demonstrujících na náměstích.

Změnit bychom chtěli celou řadu věcí, nicméně jedním z prvních kroků po volbách bude, že zrušíme pokuty za porušení pravidel nouzového stavu a pandemického zákona a odškodníme občany postižené nezákonnými nařízeními vlády.

2) Má ČR přijmout euro?

V žádném případě. Jednak chceme vystoupit z Evropské unie, takže diskuse o euru je ztrátou času, jednak vidíme všechny výhody samostatné, silné, zdravé měny suverénního státu oproti společné evropské měně, která je vytvořena pro potřeby Německa a Francie.

3) Má ČR vystoupit z EU?

Ano. Trápí nás uzavírky, objížďky a stav našich silnic? Je to důsledek nesmyslného systému dotací. Trápí nás, že byty zdražují a vlastní bydlení je pro mladé rodiny nedosažitelné? Je to důsledek špatné hospodářské politiky Evropské centrální banky, kvůli které zahraniční investoři skupují nemovitosti u nás. Trápí nás LGBTIQ+ propaganda, zelený extremismus a rostoucí počty zadržených nelegálních migrantů na našem území? Je to důsledek politiky Evropské unie. Problémem našeho kraje, problémem České republiky a problémem dnešní Evropy je Evropská unie ve stavu, do kterého jí bruselští úředníci za vydatné pomoci řady politiků dostali. Jediným řešením je Czexit. K nápravě dnešní Evropské unie už nestačí pouhé reformy. Koronavirová krize ukázala, že Unie je dnes netransformovatelná, že se neumí vypořádat ani s jednoduchými problémy, že upřednostňuje zájmy velkých států a nejrůznějších menšin před demokratickými principy a zájmy všech občanů všech národních států. Příklad Velké Británie ukázal, že vystoupení z Unie je možné, a že je žádoucí. Přestaneme platit příspěvky do rozpočtu EU. Nebudeme čerpat dotace z EU. Aktivujeme článek 50 Lisabonské smlouvy a obnovíme tak suverenitu a nezávislost České republiky. Czexit není cílem, czexit je nutným prostředkem na cestě ke svobodě, bezpečnosti a prosperitě země. Namísto podpory politické federace v rámci Evropy budeme usilovat o volný pohyb zboží a služeb, a tedy o dobrovolnou ekonomickou spolupráci bez bariér.

4) Jste pro legalizaci drog?

Záleží na tom, co považujeme za drogu. Alkohol a tabák jsou také drogy a jsou u nás legální. Před deseti lety se na seznam zakázaných drog dostala šalvěj, bylinka našich babiček. V tomto smyslu samozřejmě „legalizaci“ těchto „drog“ schvalujeme. Předpokládám ale, že mluvíme o psychoaktivních drogách jako je kokain, opium, heroin nebo marihuana. Jako VOLNÝ Blok rozhodně nesouhlasíme s jejich legalizací, protože dopady na lidské osudy, zdraví, životy i kriminalitu jsou ničivé. Na druhou stranu víme, že právě jejich nelegálnost umožňuje vytvářet černý trh, který je extrémně ziskový pro dealery. Ti pak jsou silně motivovaní k tomu, aby se roztáčel kolotoč drogově závislých. Řešením však podle nás není legalizaci, i když by mohla být spojena s jistým daňovým výnosem, ale tvrdé potírání prodeje.

5) Jaký máte názor na Covid-19 a probíhající opatření. Udělali byste nyní něco jinak?

Předně si musíme uvědomit, zda jsme zde vůbec měli epidemii Covidu. Epidemie chřipky je definována počtem 1600-1800 případů na 100 000 obyvatel. To znamená, že za chřipkovou epidemii považujeme stav, kdy je nemocných zhruba 171 000 lidí. V nejhorším okamžiku covidu bylo nemocných 159 000 lidí. Neboli – ani v březnu u nás, formálně vzato, epidemie nebyla. V žádném případě proto nepodporujeme a nikdy jsme nepodporovali takzvaný pandemický zákon, v žádném případě bychom nepodporovali lockdowny a nouzové stavy, v žádném případě bychom nezavírali školy a nezadlužovali bychom ekonomiku o ďábelských 666 miliard korun za 20 měsíců.

6) Je vakcinace populace jedinou cestou, jak ukončit epidemii Covid-19? Souhlasili byste s povinným očkováním a zavedením covid pasu? 

Nezaměňujme vakcinaci a lék! S Covidem-19 je, stejně jako s každou jinou nemocí, nutno bojovat pomocí prevence, především tedy zdravého životní styl, konzumace vitamínů a zejména podporováním tělesné zdatnosti občanů. Podporovat bychom měli používání dostupných léčiv, jako je Ivermectin.  Vakcinace proti nemoci Covid-19 je momentálně stále ještě v experimentální fázi. Povinné očkování je proto zcela nepřípustné, obdobně jako jeho vynucování zaměstnavatelem. Je na každém občanovi, aby si sám svobodně zvážil rizika a přínosy účasti na vědeckém experimentu. Obdobně se stavíme proti nepovinné, ale vynucované vakcinaci např. právě na základě nátlaku zaměstnavatele. Nesouhlasíme ani se zavedením covid pasů. Ti, kdo je podporují, dělají to, co všichni diktátoři dějin –nejprve vezmou všem lidem svobodu, pak dají některým určitá privilegia, a tím si upevní neomezenou moc. Už Karel Kryl zpíval: „Na klopě placku jak psí známku – znak příslušnosti k davu. I naše generace má svoje prominenty, Program je rezignace a facky argumenty.“

7) Má Česko přijímat migranty?

Nelegální migraci budeme tvrdě potírat a obnovíme hraniční kontroly. Rozhodně neumožníme vítací politiku a nebudeme otevírat naši zemi pro stovky islámských ekonomických migrantů. Zákonem zároveň zakážeme výstavbu nových mešit a minaretů a podporu financování mešit na českém území ze zahraničí. Česká republika pod vedením vlády VOLNÉHO bloku však bude i nadále přátelskou zemí pro všechny, kdo se chtějí aktivně, nejen pasivně spolupodílet na její prosperitě. Podpoříme navíc humanitární pomoc uprchlíkům s židovsko-křesťanskými kořeny, kteří prchají před hrozbou islámské genocidy – tedy například Arménům či koptským křesťanům. Tato pomoc bude mít podobné parametry jako někdejší československá pomoc řeckým uprchlíkům – těch se do rodné země vrátily po azylu v Československu tři čtvrtiny.

8) Zadlužení Česka roste, je to správná cesta?

Do roku 2030 oddlužíme Českou republiku. Jediný správný schodek státního rozpočtu je 0 Kč. Jediný správný státní dluh je 0 Kč. Snížíme počet ministerstev z dosavadních 14 na osm. Zrušíme třetinu úřednických míst. Zrušíme krajské úřady. Zrušíme všechny mimorozpočtové fondy. Zrušíme grantové agentury, které pokřivují poměry v české vědě a výzkumu. Zrušíme Úřad pro ochranu osobních údajů i Ústav pro studium totalitních režimů, o kterém jeho někdejší ředitel tvrdí, že ztratil důvod své existence a studuje „ptákoviny“. Zrušíme Národní rozpočtovou radu, která nebyla schopna bránit zadlužování, a Národní sportovní agenturu, která místo podpory mládežnického sportu řeší jen své skandály. Zrušíme Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře i nově vznikající Nejvyšší stavební úřad. A také vystoupíme ze zbytečných mezinárodních organizací, kam platíme miliardy. Smysl členství třeba v Mezinárodním úřadu pro mořské dno pro občany ČR nevidím.

9) Jsou podle vás porušována lidská práva v Česku?

Žijeme v době, kdy ve jménu lidských práv, jsou porušována práva občanská. Neuznáváme zvláštní práva žen, sexuálních menšin, genderů či ras – existuje jen jedno právo platné pro všechny. A tím jsou zákony Česko republiky.

10) Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

VOLNÝ Blok bývá označován za stranu odpůrců očkování, kteří chtějí očkování zakázat. To není pravda. Naopak, hájíme právo každého člověka, aby se sám svobodně a na vlastní odpovědnost rozhodl, zda se zúčastní medicínsko-politického experimentu a nechá si aplikovat vakcínu proti Covid-19, nebo ne.

VOLNÝ Blok je také označován za hnědou, extrémistickou, fašistickou stranu. To je opravdu hrubá lež. Jsme stranou těch, kdo milují svobodu, ale kdo jsou tako ochotni nést odpovědnost. Nejsme extrémisté, kteří chtějí zrušit demokracii, ale jsme radikální v boji za skutečnou demokracii bez přívlastků. Právě pravá demokracie bez přívlastků je ovšem největším nepřítelem moderní liberální demokracie s jejím zeleným fanatismem, s LGBTIQ+ ideologií, s genderismem, s agresivními menšinami, které se snaží diktovat životní styl a hodnoty většinám.

11) Děláte něco konkrétního na obranu svobody projevu?

Hájíme ji za všech okolností. Bojujeme za to, aby mohl zaznít každý hlas. Například na webových stránkách VOLNÉHO Bloku mime sekci „Ideová konference“, kam mohou všichni členové a příznivci psát své programové náměty. A pokud mezi námi existuje zásadní nesouhlas v některých otázkách, vždy platí, že se každý člen a každý kandidát musí rozhodovat podle svého svědomí sám za sebe. Nejsme a nebudeme centrálně řízenou stranou jednoho muže nebo jedné zeny, jsme volným blokem svobodných a svobodu milujících lidí.

12) Pokud byste mohli změnit jednu věc na světě, co by to bylo?

Zmenšit strach, který mezi námi lidmi je. Strach je kořenem dvojí morálky, přetvářky, pokrytectví, lží i zlodějin. Lékem proti strachu je odvaha, pevná víra, a vědomí, že nejsme sami. Ale v koneční fázi stejně musí každý z nás se svými strachy bojovat sám.

4 / SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE

spd ac24
Odpovídal: Radovan Vích,
předseda Programové komise SPD

1) Co je vaším největším úspěchem a co byste rádi změnili?

Prosazení zákonů ve sněmovně, jako paušální daň pro živnostníky, zrušení daně z nabytí nemovitosti, zpřísnění sankcí za týrání zvířat, zvýšení přídavků na děti, zmrazení platů politiků, snížení výplat solárním baronům atd. Ten výčet je dlouhý.

2) Má ČR přijmout euro?

Ne.

3) Má ČR vystoupit z EU?

Ano, na základě referenda.

4) Jste pro legalizaci drog?

Pouze pro osobní léčebnou potřebu.

5) Jaký máte názor na Covid-19 a probíhající opatření. Udělali byste nyní něco jinak?

Je potřeba zrušit pandemický zákon. Již žádný lockdown. Plošné zákazy nejsou řešením. Je potřeba uznávat protilátky a nechat lidi svobodně žít.

6) Je vakcinace populace jedinou cestou, jak ukončit epidemii Covid-19? Souhlasili byste s povinným očkováním a zavedením covid pasu? 

Nikoliv.

7) Má Česko přijímat migranty?

Nulová tolerance nelegální imigrace!

8) Zadlužení Česka roste, je to správná cesta?

Stát musí šetřit. Je potřeba škrtat ve zbytných výdajích státu a zdanit zahraniční korporace podnikající u nás, které každoročně vyvádějí zisky a dividendy bez zdanění.

9) Jsou podle vás porušována lidská práva v Česku?

Jedná se o svobodu projevu, zejména na sociálních sítích.

10) Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Média o nás trvale lžou a dehonestují SPD. Nejvíce Seznam zprávy, Deník N atd.

11) Děláte něco konkrétního na obranu svobody projevu?

Bráníme se žalobami.

12) Pokud byste mohli změnit jednu věc na světě, co by to bylo?

Chceme suverénní Českou republiku s co nejužšími vazbami se sousedními státy a pouze svobody pohybu osob, zboží, peněz a služeb. Referendum a konec diktátu EU!

5 / ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Do uzávěrky článku neodpověděli. Oficiální program ZDE.

6 / PRAVÝ BLOK PETR CIBULKA

pravý blok cibulka ac24
Odpovídal: Petr Cibulka, volební lídr

1) Co je vaším největším úspěchem a co byste rádi změnili?

Za můj i náš dosavadní největší úspěch považuji, že jsme stále ještě naživu, přestože pod svým kompletním názvem kandidujeme v každých volbách a v každých volbách prosazujeme náš program psychotronické gramotnosti, který – na základě učebnice slavného ruϟϟkého psychotronika Alexandra Svijaše, vydané i v češtině, JAK ZÍSKÁVAT INFORMACE Z JEMNOHMOTNÉHO SVĚTA – spočívá ve snadném a rychlém zvládnutí práce se siderickým informačním kyvadlem, což každému umožňuje dosáhnout za 5 minut relativní vševědoucnosti.

Nad to prosazuji v každých volbách nejlepší protikriminální program nezfalšované švýcarské přímé demokracie, referend a americký systém přímé volby a přímé odvolatelnosti politiků a státních úředníků přímo občany-daňovými poplatníky, kteří je ze svých vlastních kapes platí. S tímto programem jsem kandidoval do parlamentu na kandidátce disidentského Hnutí za občanskou svobodu už v prvních polistopadových volbách v roce 1990 a tento program, kterého se od roku 1990 stále držíme, je k disposici pro každého zájemce na našich stránkách www.cibulka.net.

Tento náš program nám sice politické strany, řízené ruským KGB nebo GRU, před několika lety ukradly a zfalšovaly, aby nás připravili o voličskou podporu, protože na rozdíl od nás se do masmédií, kontrolovaných KGB či GRU dostanou, ale důvěru voličů si tyto strany rozhodně nezaslouží, protože podporu švýcarské přímé demokracie a americké odvolatelnosti politiků a státních úředníků přímo občany pouze předstírají.

2) Má ČR přijmout euro?

Rozhodně ne! Čekají nás velice brzy mnohem důležitější věci. Naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena, že svět je ve 3. světové válce (2011-2038), vedené marx-satanským Ruϟϟkem a Čínou za vyhlazení či zotročení všech křesťanů, válce zatím hybridní, v níž zahyne 1/3 Lidstva.

Ostrá fáze začne v roce 2025 útokem hlavního spojence Ruϟϟka, Erdoganova islámského Turecka, na Ruϟϟkem totálně infiltrovanou a proto zrazenou a nebráněnou Evropu a povstáním „evropských“ muslimů.

PODLE PLÁNŮ MOSKVY MÁ BÝT ZÁPAD ZNIČEN V OBČANSKÉ VÁLCE MEZI SATANSKOU KOALICÍ MARXISTŮ A MUSLIMŮ, VEDENÝCH DOBŘE ZAKONSPIROVANOU AGENTUROU RUϟϟKÉ ŠPIONÁŽE GRU A KOALICÍ KŘESŤANŮ A ZÁPADNÍCH VLASTENCŮ, VEDENÝCH DOBŘE ZAKONSPIROVANOU AGENTUROU RUϟϟKÉ ŠPIONÁŽE KGB.

AŽ V CELÉ JIŽNÍ EVROPĚ NEBUDE STÁT KÁMEN NA KAMENI, POŽÁDÁ DLE DOHODY SATANSKÝ BRUSEL SVOJI SATANSKOU MOSKVU + PEKING O „BRATRSKOU INTERNACIONÁLNÍ VOJENSKOU POMOC“ = O OKUPACI EVROPY! DO EVROPY PLÁNUJE RUϟϟKO A KOMUNISTICKÁ ČÍNA VTRHNOUT Z BĚLORUSKA, KDE JE K TOMU VŠE UŽ DÁVNO PŘIPRAVENO.

Naše obrana křesťanské Evropy a lidské svobody má 5 fází:

  1. Překonat psychotronickou negramotnost, tj. naučit se pracovat s kyvadlem a stát se tak relativně vševědoucí, protože války rozhoduje stálá informační převaha.
  2. Zbavit se ruϟϟkých fízlů, nasazeným v nejvyšší politice a ve všech masmédiích Západu.
  3. Obnovit povinnou základní vojenskou službu a národní armády podle vzoru Švýcarska.
  4. Změnit dnešní politický a masmediální systém skryté totality a až k nepoznání zfalšovaných voleb, tedy systém, do kterého bez pozvání zevnitř nelze nikdy vstoupit, v otevřené systémy referend, přímé demokracie a odvolatelnosti politiků přímo občany, a to na všech úrovních, tak jak tyto systémy fungují už 800 let ve Švýcarsku a od roku 1911 ve 26 státech USA. Viz naše WWW.CIBULKA.NET + YOU TUBE.
  5. Obnova výuky křesťanství a duchovní vědy Rudolfa Steinera na všech stupních škol, včetně povinné maturity a státnic z obou těchto předmětů.

3) Má ČR vystoupit z EU?

Ano, a to vzhledem k výše uvedenému co nejrychleji! Nadto je naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net přesvědčena, že vládnoucí agenti Ruϟϟka škodí a kradou v rámci ruϟϟké 3. světové anti-křesťanské hybridní války 2011-2038, ve které zahyne 1/3 Lidstva, tak rychle a pod spolehlivou ochranou své policie a „nezávislé“ justice vždy beztrestně, že náprava katastrofální situace není možná bez odstranění a potrestání těchto vlastizrádců, kteří už po mnoho desítek let ovládají politiku a všechna masmédia celého Západu. To by se Bruselu určitě nelíbilo, protože tam vládnou ruští fízlové Evropě stejně, jako vládnou nám u nás. Jak známo, Karel Marx, otec vědeckého satanismu, byl TOP satanista a marxisté, tedy satanisté, nám už po generace vládnou!

Nad to je třeba vědět a nikdy na to nezapomenout, že MARXISMUS JE EXTRÉMNÍ FORMA SATANISMU!!! Nikdo v lidské historii nepovraždil víc lidí, než to dokázali za cca 100 let marxisté. Překonali v tom dokonce i muslimy, kteří masově vraždí jinak smýšlející lidi už cca 1400 let…!!!

5 fází obrany křesťanské Evropy a lidské svobody uvedeno v odpovědi na otázku číslo 2.

4) Jste pro legalizaci drog?

Drogy jsou jednou z mnoha skrytých zbraní ruϟϟké hybridní anti-křesťanské celosvětové války! Jednou z nejúčinnějších!!! Pokud někdo nevěří, stačí zadat do internetového vyhledávání hesla RUSKO DROGY TERORISMUS. Proto jsme pro přísný zákaz drog i hazardu a pro ještě mnohem přísnější tresty za vlastizradu a vládní i nevládní kriminalitu, což bude díky dosažení všeobecné psychotronické gramotnosti, tedy relativní vševědoucnosti, velice snadné, rychlé a levné!

Jsme rovněž pro zavedení povinných obecně prospěšných prácí pro každého, kdo by nepracoval, přestože by mu to jeho zdravotní stav umožňoval a přesto by chtěl od státu jakoukoliv finanční podporu. Pracující občané nesmí ze svých kapes platit práce se štítící parazity, tak jako je to běžné dneska!

Opět je třeba vědět, že státní podpora společenských parazitů je jednou ze zbraní ruϟϟké protizápadní hybridní války a to zbraní velice úspěšnou.

Už před mnoha desítkami let prosazovali američtí marxisté v žoldu ruϟϟkých KGB a GRU přijetí a plné využití takových „sociálních zákonů“ na podporu nepracující kriminální spodiny, označované v jejich masmédiích za „sociálně vyloučené“, že stoprocentní využití těchto „sociálních zákonů“ přivede nutně stát k neodvratnému zhroucení, a to i bez války. O stoprocentní využití přijatých marx-satanských „sociálních zákonů“ se v USA starali jejich aktivisté a různé neziskovky. Viz dnešní katastrofální zadlužení USA, nejmocnějšího státu světa…

Tuto tak osvědčenou a úspěšnou ruϟϟkou strategii hybridní války začala po roce 1989 uplatňovat v plném rozsahu i „naše“ marx-satanská protievropská Evropská unie a dnes už všude vidíme výsledky této sebevražedné či lépe řečeno vražedné protizápadní a protikřesťanské politiky…

5 fází obrany křesťanské Evropy a lidské svobody uvedeno v odpovědi na otázku číslo 2.

5) Jaký máte názor na Covid-19 a probíhající opatření. Udělali byste nyní něco jinak?

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena, že 3. světová anti-křesťanská válka marx-satanského Ruϟϟka a Číny a jejich anti-křesťanských muslimských spojenců proti Ruϟϟkem dokonale infiltrovanému a proto zrazenému a nebráněnému Západu už dávno začala. Proto každé strategické rozhodnutí vlád Západu – dnes složených pouze z ruϟϟkých špionů – je z těchto důvodů skrytou protizápadní sabotáží!!! Politici z vlastizrady žijí, novináři vlastizradu kryjí…

Proto ruϟϟká hybridní anti-křesťanská válka 2011-2038 – ve které zahyne 1/3  Lidstva – a ničivá ruϟϟká bakteriologická zbraň COVID 19 těžce naruší stabilitu Západu, protože všichni politici a novináři infiltrovaného a proto zrazeného a nebráněného Západu ignorují a blokují všechny účinné, vyzkoušené a levné léky proti covidu a místo nich prosazují pouze extrémně drahé a zdravotně vysoce škodlivé očkování, které je jen další ruϟϟkou bakteriologickou zbraní!!!

Přitom by stačilo přijmout ta opatření, které proti COVIDu přijal Tchajwan a bylo by po problémech. To ale agenti KGB a GRU v čele Západu a všech jeho masmédií nikdy neudělají. To by je v Moskvě hnali!

Proto také samotné Ruϟϟko Covidem 19 postiženo prakticky není a všechno tam funguje normálně a bez omezení, na rozdíl od zbytku světa.

Dále naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net tvrdí, že ruϟϟká hybridní anti-křesťanská válka 2011-38která má proti totálně infiltrovanému a proto zrazenému a nebráněnému Západu tisíce podob, o kterých všichni „naši“ politici a novináři v žoldu KGB+GRU mlčí a mlčet budoua její další protizápadní hit – „ZELENÁ ENERGIE“ – zlikviduje hospodářství Západu i bez války!

Přitom na znečistění naší planety se Evropa podílí jenom z 8 procent!!! Naprostou většinu znečistění obstarává komunistická Čína a Ruϟϟko, ale ty Západ v rukou ruϟϟkých špionů nikdy nekritizuje a naopak od nich odebírá většinu jejich produkce!!! Tyto země zelenou energii navíc zcela ignorují, protože dobře ví, že přechod na zelenou energetiku by je zničil, zatím co nekonečně prolhaní evropští politici a novináři tvrdí naivním a dezorientovaným Evropanům přesný opak…

Všichni „naši“ politici a masmédia dále nejtvrdším způsobem dezinformují anebo hluboce mlčí i o tom, že ruϟϟká celosvětová hybridní anti-křesťanská válka 2011-38 proti infiltrovanému, zrazenému a proto nebráněnému Západu – ve které zahyne 1/3  Lidstva – a ruϟϟká KLIMATICKÁ VÁLKA totálně zlikvidují hospodářství Západu! Bude sucho a pršet bude pouze o žních… Čeká nás hladomor a kanibalismus!!! Přitom v samotném Ruϟϟku prší zcela normálně…

Dokonce i politicky a masmediálně tak oslavované DOTACE JSOU BRUSELSKÝM PROTINÁRODNÍM ZLOČINEM, PROTOŽE NA ZÁKLADĚ POLITICKÝCH KRITÉRIÍ FINANČNĚ PREFERUJÍ SVOJE NESCHOPNÉ MARX-SATANISTY A AGENTY MOSKVY A TÍM LIKVIDUJÍ JEJICH SCHOPNÉ KONKURENTY!

Když tohle všechno shrneme, vládnoucí špioni Ruϟϟka sabotují Západ a navíc beztrestně okrádají své vlastní i cizí národy v takovém měřítku, že náprava katastrofální situace je už bez války nemožná… Křesťanský Západ by dnes mohly zachránit před marx-satanismem a jeho satanským islámem pouze popravčí čety. Teď jde ale o to, kdo z nás jim bude velet…

5 fází obrany křesťanské Evropy a lidské svobody uvedeno v odpovědi na otázku číslo 2.

6) Je vakcinace populace jedinou cestou, jak ukončit epidemii Covid-19? Souhlasili byste s povinným očkováním a zavedením covid pasu? 

Vzhledem ke všemu zde výše uvedenému je naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net kategoricky proti očkování – které je jen další russkou bakteriologickou zbraní – i proti covid pasům. Naopak bychom proti covidu z ruϟϟkých válečných laboratoří, kterým dnes Ruϟϟko tak úspěšně ničí celý svět – viz slavná kniha hlavy vývoje zbraní ruϟϟké bakteriologické války Kena Alibeka BIOHAZARD, který přeběhl na Západ, vydaná i v češtině – nasadili běžně dostupné levné, vyzkoušené a účinné léky.

5 fází obrany křesťanské Evropy a lidské svobody uvedeno v odpovědi na otázku číslo 2.

7) Má Česko přijímat migranty?

Naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena, že současná III. světová anti-křesťanská válka 2011-2038, ve které zahyne třetina Lidstva, skončí jinak, než jak ji satanská Moskva a její islámští spojenci naplánovali a rozpoutali. Na konci této války na naší planetě nenajdeme ani jednoho marxistu a ani jednoho muslima. Proto nemá smysl muslimy přijímat, pokud se jimi nechceme nechat podřezat. Vládnoucí marx-satanisté jsou samozřejmě opačného názoru, protože ví, že se proti křesťanskému světu bez svých islámských spojenců neobejdou…

5 fází obrany křesťanské Evropy a lidské svobody uvedeno v odpovědi na otázku číslo 2.

8) Zadlužení Česka roste, je to správná cesta?

Naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net už desítky let tvrdí – a máme to i přímo ve svém oficiálním názvu – že DOKONCE I TA NEJHLOUPĚJŠÍ HOSPODYNĚ DOBŘE VÍ, ŽE RODINA NEMŮŽE ŽÍT NA DLUH A PROTO SE SNAŽÍ SE SVĚŘENÝMI PENĚZI CO NEJLÉPE A CO NEJÚSPORNĚJI HOSPODAŘIT! POLITICI A NOVINÁŘI ZÁPADU TO ALE „NEVÍ“… MÍSTO ZODPOVĚDNÉHO HOSPODAŘENÍ S NAŠIMI PENĚZI BEZTRESTNĚ KRADOU PO MILIARDÁCH A NAŠE PENÍZE ZCELA NESMYSLNĚ ROZHAZUJÍ, STÁLE VYŠŠÍ ZADLUŽOVÁNÍ U RUϟϟKÝCH DROGOVÝCH BANK PODPORUJÍ A TÍM CELÝ NÁŠ KŘESŤANSKÝ ZÁPAD V TICHOSTI LIKVIDUJÍ…!!!

DÍKY TÉTO BEZTRESTNÉ VLÁDNÍ KRIMINALITĚ VŠAK MÁME NA POČET OBYVATEL NEJVÍC MILIARDÁŘŮ NA SVĚTĚ, AGENTŮ KGB A GRU, A TO UŽ ZA PÁR LET PO 17. LISTOPADU 1989, KDYŽ JINDE TATO VRSTVA VZNIKALA PĚT GENERACÍ…

„Naši“ politici a novináři v žoldu ruϟϟkých KGB a GRU to ovšem „NEVÍ“ z úplně jiného důvodu, než je totální hloupost. To si máme jenom myslet, že všichni západní politici a novináři jsou NEúspěšnými absolventy pomocných škol! Pravda je trochu jiná.

Jejich marx-satanské Ruϟϟko vede proti křesťanskému Západu celosvětovou hybridní válku (2011-2038) – ve které zahyne 1/3 Lidstva. Proto každé STRATEGICKÉ vládní rozhodnutí umělých politických pseudo elit Západu v žoldu ruϟϟkých KGB nebo GRU je pro jejich vlastní národy z dlouhodobého hlediska likvidační.

5 fází obrany křesťanské Evropy a lidské svobody uvedeno v odpovědi na otázku číslo 2.

9) Jsou podle vás porušována lidská práva v Česku?

Naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena, že marx-satanská totalita a ruϟϟká okupace nikdy neskončily. Pouze se zamaskovaly a skryly a svoje odpůrce likvidují fyzicky nebo existenčně mimo reflektory svých masmédií. Obracet se v těchto případech na policii nebo na naše „nezávislé“ soudy je ztráta času a peněz. Mluvím ze své vlastní zkušenosti, protože jsem to sám mnohokrát zkusil a ve všech případech vždy neúspěšně, stejně jako za nedávné komunistické totality a ruϟϟké vojenské okupace…

Proto je nutné změnit dnešní politický a masmediální otrokářský systém skryté totality a až k nepoznání zfalšovaných voleb, tedy systém, do kterého bez pozvání zevnitř nelze nikdy vstoupit, v otevřené systémy referend, přímé demokracie a odvolatelnosti politiků přímo občany, a to na všech úrovních, tak jak tyto systémy fungují už 800 let ve Švýcarsku a od roku 1911 ve 26 státech USA. Viz naše WWW.CIBULKA.NET + YOU TUBE.

5 fází obrany křesťanské Evropy a lidské svobody uvedeno v odpovědi na otázku číslo 2.

10) Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Za prozatím největší lež považují tvrzení agentů vládnoucí ruϟϟko-české fízlokracie, že Petr Cibulka není pětinásobný politický vězeň komunistické totality a ruϟϟké vojenské okupace, jak tvrdí stránky naší politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net, ale je to obyčejný kriminálník…

5 fází obrany křesťanské Evropy a lidské svobody uvedeno v odpovědi na otázku číslo 2.

11) Děláte něco konkrétního na obranu svobody projevu?

Za komunistické totality a ruϟϟké vojenské okupace – které trvají dodnes, protože komunističtí zločinci nebyli za svoje masové vlastizrádné zločiny nikdy potrestáni a zůstali naopak na svých místech, zatím co z ruϟϟké okupační armády odešli v roce 1991 pouze ti uniformovaní, zatím co všichni neuniformovaní ruští okupanti u nás na svých místech zůstali – jsem bojoval proti totalitě a okupaci vydáváním a rozšiřováním zakázané literatury a zakázaných hudebních nahrávek. Za to jsem byl komunisty opakovaně uvězněn.

Když jsem byl 26. listopadu 1989 popáté propuštěn z komunistického vězení, vydával jsem v rámci Občanského fóra tištěné protikomunisticky laděné necenzurované informační zpravodaje a letáky, což se vedení Občanského fóra vůbec nelíbilo a došlo ke střetu, známém jako spor Cibulka x Šabata, ve kterém ruϟϟko-česká marx-satanská fízlokracie zvítězila a já jsem byl poražen…

V roce 1991 jsme proto v Praze založili celostátní NECENZUROVANÉ NOVINY, napřed jako občasník, pak čtrnáctideník a nakonec jako týdeník, s nákladem několika desítek tisíc výtisků.

Protože jsme byli ostře kritičtí proti vládě polistopadového sametového komunismu, proti podvodné privatizaci veškerého státního majetku do rukou ruϟϟkých agentů, proti beztrestnosti předlistopadových komunistických zločinců i polistopadových komunistických privatizátorů a proti pokračující skryté totalitě, staronová post-komunistická státní moc se ze všech svých sil snažila naše NECENZUROVANÉ NOVINY zlikvidovat.

Absolvoval jsem v těch letech mnohonásobně více policejních výslechů a soudních procesů, než za ruϟϟké vojenské okupace. Zejména po tom, co se nám podařilo v letech 1992-93 zveřejnit seznamy cca 160.000 dodnes beztrestných důstojníků a udavačů komunistického Gestapa StB, kteří mají na svědomí statisíce lidí. Definitivně se jim podařilo naše NECENZUROVANÉ NOVINY zlikvidovat až v roce 2000, a to s pomocí mé tehdejší ženy, dnes známé policejní udavačky ing. Jany Hrbkové z Prahy.

Krátce po likvidaci NECENZUROVANÝCH NOVIN jsem založil jako jejich náhradu internetové stránky www.cibulka.net. Ty svým obsahem kopírovaly zlikvidované NECENZUROVANÉ NOVINY. Proto se staly objektem dalších likvidačních snah polistopadové skrytě totalitní státní moci. Jak je zde dobře vidět na naší rubrice AKTUALITY, v roce 2015 se vládnoucí fízlokracii podařilo provoz našich informačních stránek ukončit. Naše vynucené mlčení trvalo 2,5 roku. Nakonec se nám poštěstilo s pomocí Boží a všech jeho svatých provoz našich stránek obnovit, i když u jiného poskytovatele. Modlím se, aby to vydrželo co možná nejdéle.

Vedle toho jsem od roku 1997 rozesílal a dodnes rozesílám na stovky a později na tisíce až desetitisíce mailových adres politicky necenzurované mailové zpravodajství. Za to nám vládnoucí ruϟϟko-česká fízlokracie agentů KGB a GRU několikrát vymazala naše počítače a rovněž několikrát zablokovala rozesílání našich politicky necenzurovaných mailů, a to zcela bez ohledu na Listinu základních lidských práv, platnou Ústavu a zákony. Tyto problémy trvají s různou intenzitou dodnes…

Násilné ukončení provozu našich stránek www.cibulka.net jsem se pokoušel nahradit zveřejňováním politicky necenzurovaných video dokumentů na YOU TUBE – GOOGLE. Ty má bohužel pod svojí správou ruϟϟká špionáž GRU. Proto nám několikrát vymazali kompletní video stránky s mnoha sty dokumentů. Celkově se jednalo o cca 1500 vymazaných video dokumentů a ztracených několik let velice tvrdé práce… I přesto několik našich video stránek na YOU TUBE zatím ještě zůstalo.

Do masmédií ruϟϟkých KGB a GRU se už desítky let prakticky nedostanu a jiné zde zdá se nejsou. Pouze „veřejnoprávní“ Česká televize, po dvou našich žalobách, vytvořila pořad „Politické spektrum“, určený pro neparlamentní strany. Tam se cca 2x ročně na pár minut objevím. „Veřejnoprávní“ Český rozhlas, rovněž „věrný svým demokratickým tradicím“, se nezmohl ani na tohle…

Ze strany komerčních masmédií v rukou špionáže ruϟϟkého KGB nebo konkurenční a dnes dominující agentury špionáže ruϟϟkého GRU, což je dnes v masmédiích jediná skutečná názorová pluralita, je informační blokáda stoprocentní. A to i v období celostátních voleb, kdy tzv. „veřejnoprávní“ masmédia dávají neparlamentním stranám alespoň minimální šanci k veřejné prezentaci svých předvolebních politických názorů, aby se mohli voliči „správně rozhodnout“. Takhle se ale voliči správně rozhodnout nemohou, což je pravý smysl této téměř stoprocentní masmediální informační blokády neparlamentních politických stran, které jsou ovšem pro jistotu rovněž řízeny nejspolehlivějšími kádry ruϟϟké špionáže KGB nebo GRU…

Od sebe lze politické strany KGB nebo GRU rozlišit velice snadno i bez použití siderického informačního kyvadla. Politické strany, řízené agenty ruϟϟké špionáže KGB, vystupují velice ostře proti zločinům Bruselu, ovládaném konkurenční agenturou ruϟϟké špionáže GRU a jsou naopak velice tolerantní a plní porozumění k zločinům Moskvy, která je ovládána KGB. Politické strany, řízené ruϟϟkou špionáží GRU, jsou naopak poměrně kritické ke zločinům spáchaným Moskvou, tedy svými konkurenty z KGB, zatím co vůbec „nevidí“ zločiny páchané proti Evropě Bruselem, tedy agenturou ruϟϟké špionáže GRU.

Skrytá zákopová poziční válka mezi KGB a GRU je velice starého data. Konflikt pramení z toho, že KGB i GRU jsou si zajedno v tom, že Ruϟϟko má vládnout celému světu. Už cca 100 let se ale mezi sebou nemohou dohodnout, kdo z nich má vládnout Ruϟϟku.

5 fází obrany křesťanské Evropy a lidské svobody uvedeno v odpovědi na otázku číslo 2.

12) Pokud byste mohli změnit jednu věc na světě, co by to bylo?

Chtěl bych v současné III. světové anti-křesťanské válce 2011-2038 – do roku 2025 zatím stále ještě relativně „hybridní“ – zvítězit a porazit v ní nejenom vládnoucí satanisty, kteří tuto válku za vyvraždění či zotročení křesťanů s pomocí marxistů, muslimů a luciferiánů naplánovali a rozpoutali, ale i samotné luciferiány! Na takový obrovský úspěch a úplné vysvobození ale není bohužel Lidstvo ještě dost zralé a lze je velice snadno obelhat…

K tomuto úplnému vysvobození z počátku velice malé skupiny dojde až v roce 3797, po poslední světové válce lidské historie, kratičké válce, známé jako „Válka všech proti všem“, kterou nepřežije 82 procent Lidstva. Po této válce dojde k rozštěpení Lidstva na dvě základní rasy. Rasu Lidí Dobra, která má věčnou budoucnost a Rasu Lidí Zla, která věčnou budoucnost nemá.

Závěrečná fáze boje o naši planetu už bude – po našem návratu zpět do astrálních a duchovních světů, odkud jsme povstali – pouze soubojem bílých a černých mágů, který však už dnes stejně dávno probíhá. Zatím mají drtivou převahu ti černí, protože celé současné Lidstvo je tu více, tu méně černé a energie, které vyzařujeme, tomu odpovídají. To se ale bude postupně měnit, hlavně po skončení „Války všech proti všem“, když platí věčná moudrost, že cesta k tomu nejvyššímu je cestou očistného utrpení…

Tento souboj bílých a černých mágů nakonec povede k rozštěpení naší planety na planetu Dobra a na planetu Zla, v křesťanství nazývanou Peklo. Dobří i Zlí budou mít svoje vlastní oddělené planety. Tím pro Lidstvo skončí vývojový cyklus Země a vše se rozplyne v praláje.

Potom začne další vyšší vývojový cyklus Lidstva, a tak stále dokola, spirálu po spirále, stále výš a výš… Vývojový princip je prostý, ale má mnoho stupňů. Na každém vývojovém stupni se musíme mnohému naučit a mnohého se zbavit. Až se zbavíme všeho, co nás dnes charakterizuje jako lidské bytosti a osvojíme si kvality, které dnes charakterizují andělské bytosti, budeme připraveni vystoupit o jeden stupeň výš. A na vyšším andělském stupni se zase všechno opakuje, abychom se mohli na konci tohoto cyklu povznést na dnešní stupeň archandělů. A tak stále dokola, stupeň po stupni, výš a výš… Na konci posledního cyklu se už budeme skládat jen z vůle, moudrosti a nezištné lásky. Všechno ostatní při našem vzestupu postupně odložíme… Ale ani tím vývoj nekončí. Zde se však musíme zastavit. To je cesta poznání, určená pouze několika největším mudrcům Lidstva. Tradice hovoří o sedmi mudrcích, kteří jsou vždy na Zemi přítomni, mezi něž rozhodně nepatřím…

Díky zákonům karmy a inkarnací – kdy se v současné době inkarnujeme na naši planetu přibližně každých 600 let, jednou jako muž a příště jako žena, protože životní zkušenosti muže a ženy jsou značně rozdílné – se toho všeho naplno zúčastníme a před ničím z toho neunikneme. A to až do našeho definitivního vítězství, věčného života, kde není smrti, anebo definitivního zániku a rozplynutí…

5 fází obrany křesťanské Evropy a lidské svobody uvedeno v odpovědi na otázku číslo 2.

7 / ALIANCE NÁRODNÍ SIL

aliance národních sil ac24
Odpovídala: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., volební lídr ANS

1) Co je vaším největším úspěchem a co byste rádi změnili?

To, že jsme od svého vzniku v roce 2018 dokázali zorganizovat funkční vlastenecké politické hnutí s jasným nekompromisním a plně resortním programem, které má zastoupení ve všech krajích. Zaplňujeme volné místo na české politické scéně – jsme konzervativní socialistický proud. Vzhledem k historii naší země je prakticky vyloučeno, aby autentický národní konzervativec neměl smysl pro socialistické hodnoty. ANS prosazuje ochranu tradičních civilizačních a přirozených hodnot – tedy tzv. hodnotový konzervatismus. Jde o návrat k osvědčeným hodnotám minulosti (což je konzervatismus) a to znamená i o návrat k sociálním výdobytkům socialistického hnutí zčásti dosaženým již před více než 100 lety, které však po roce 1989 neustále likvidují tzv. neoliberálové.

2) Má ČR přijmout euro?

V žádném případě. To by byl definitivní konec naší suverenity.

3) Má ČR vystoupit z EU?

Okamžitě! Podle všech analýz vnějších a vnitřních bezpečnostních hrozeb je největším ohrožením naší existence právě Evropská unie. EU má ve všech smlouvách (od počátku svého vzniku) stanovenou nadřazenost nadnárodních hospodářských kartelů nad národními státy! EU vyžaduje nadřazenost legislativy EU na národní legislativou. EU ovlivňuje všechny segmenty našeho života (školství – inkluze, zdravotnictví – očkování, zemědělství – platí nám za neoseté plochy a za likvidaci stád, průmysl – jsme pouhou montovnou, což je výhodné pro nadnárodní korporace, ale ne pro národní ekonomiku atd.). Do EU dáváme komplexně 5x více, než z ní dostáváme. Jsme krmelcem Evropské unie! Podle J.P. Morgan jsme byli zařazeni mezi rozvojové země, které dodávají jen suroviny bez přidané hodnoty a levnou pracovní sílu.

4) Jste pro legalizaci drog?

Ne. Drogy jsou absolutní destrukcí společnosti – vždy tam, kde je snaha ji rozbít, tak se zvažuje otázka jejich legalizace.

5) Jaký máte názor na Covid-19 a probíhající opatření. Udělali byste nyní něco jinak?

Covid je záminkou pro totální globální reset lidské společnosti. Testování, očkování, lockdowny a další opatření nemají se zdravím nic společného – naopak lidem ubližují. Pandemii de facto nevyhlásila WHO, ale WEF (Světové ekonomické fórum)! Okamžitě bychom odstoupili od všech smluv, které nutí naší zemi hrát falešnou covid – frašku.

6) Je vakcinace populace jedinou cestou, jak ukončit epidemii Covid-19? Souhlasili byste s povinným očkováním a zavedením covid pasu? 

Nejedná se o vakcínu, ale o podávání experimentální látky na genové bázi. Tento experiment má být dle EU ukončen v roce 2023, 2027 a 2030. Všechny vládní kroky související s požadavkem na vakcinaci jsou protiprávní a protiústavní! V žádném případě nesouhlasíme se zavedením covid pasu, který nemá se zdravím vůbec nic společného, ale je jedním z kroků k totální fyzické a psychické kontrole lidí.

7) Má Česko přijímat migranty?

V žádném případě! To, co se nyní označuje pojmem „migrace“ nemá s klasickou migrací vůbec nic společného, ale jedná se o strategicky řízenou migraci a nátlakovou migraci, která je organizována, placena a logisticky zabezpečována samotnou EU – viz dokument OSN: „Migrace k náhradě původního obyvatelstva“ – pod záminkou potřeby posílit pracovní síly v průmyslu náhradou za stárnoucí evropskou populaci. Strategicky řízená migrace je používána jako zbraň. Tento druh migrace má charakter dlouhodobého a pečlivě „inženýrsky“ připraveného projektu náhrady původního obyvatelstva a zabrání území.Kde ale pak bude žít my – původní obyvatelé?

8) Zadlužení Česka roste, je to správná cesta?

Zadlužování je cesta do pekel, skrze níž se stáváme otroky. Je třeba hledat příčinu problému, a ne, které daně budeme zvyšovat nebo snižovat a kolik si budeme půjčovat.

Náš systém je nastaven tak, že nedaníme práci z reálného výrobku u nás spotřebovaného! Přestali jsme provádět práce, které bychom v naší zemi zvládli. Jsme jen montovnou cizích firem a levnou pracovní silou. Státní správa přichází o daně ze skutečně kvalifikované práce a následné daně z těchto zisků!

Jsme v situaci, kdy – obrazně řečeno – diskutujeme o domě s otevřenými okny a diskuze se vede jen o tom, že když zavřeme radiátory v kuchyni, mohli bychom získat vyšší teplotu v předsíni. Celé je to ale špatně! Je třeba zavřít okna a teplo se pak dostaví. Musíme okamžitě vystoupit z EU a zavést jiný ekonomický model než liberální kapitalismus – jinak se nic nezmění. Když vystoupíme z EU, tak si můžeme sami udělat pořádek a zjednodušit státní správu atd. Pokud budeme v EU, tak to možné není – viz například zákon o státní správě a další zákony, které zvyšují astronomicky státní byrokracii.

9) Jsou podle vás porušována lidská práva v Česku?

Ano, zcela jednoznačně! Například nikdo nesmí být NIJAK!!!! nucen k očkování, které je podáním experimentální látky na genové bázi. Přístup dětí do škol nesmí být nikterak nesmyslně omezován – viz právo na vzdělání, které je jedním ze základních sociálních práv, které je v českém právním řádu zakotveno v Listině základních práv a svobod. Řešení spočívá v okamžitém zrušení absolutně nesmyslných a zdravému rozumu odporujících nařízení vlády, ministerstva školství a zdravotnictví. Justice je celkově tak nepřehledná, že se v zákonech nevyznají asi sami soudci – k porušování lidských práv dochází tím pádem velmi masivně. Je třeba zrušit nadřazenost legislativy EU nad naší národní legislativou – tedy je nutné vystoupit z EU.

10) Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Že jsem měla soukromé letadlo.

11) Děláte něco konkrétního na obranu svobody projevu?

Veřejně sděluji a šířím pravdivé informace, které nikdy nezazní ze lživých mainstreamových médií.

12) Pokud byste mohli změnit jednu věc na světě, co by to bylo?

Přála bych si, aby si lidé osvěžili svoji genovou paměť a uvědomili si, že cokoliv zlého udělají druhému člověku, tak se jim vrátí desetinásobně a cokoliv udělají dobrého, tak se jim vrátí stonásobně. Kdyby se lidé rozpomněli, že tato pravda je přírodním zákonem, tak byl na světě opět ráj jako kdysi pravil klasik: „Nejprve nastal Zlatý pak věk, kdy zákona soudce člověk byl prost, neb od sebe sám ctil věrnost a právo….“

8 / TRIKOLÓRA SVOBODNÍ SOUKROMNÍCI

trikolóra svobodní soukromníci ac24
Odpovídala: Zuzana Majerová Zahradníková, předsedkyně hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci

1) Co je vaším největším úspěchem a co byste rádi změnili?

Jsme zcela novým subjektem, tudíž za největší úspěch považujeme to, že jsme dokázali upozadit naše názorové rozpory a poprvé v dějinách novodobé české politiky spojit roztříštěnou konzervativní pravici v jeden subjekt s reálnou šancí na vstup do Poslanecké sněmovny.

Rádi bychom změnili kulturu české politické scény. Chceme dělat normální politiku pro normální lidi. Říkat věci jasně a na rovinu, bez jakékoliv politické korektnosti. Jen tato cesta vede dle našeho názoru k alespoň částečnému navrácení důvěry občanů naší země ve své politiky. Uvědomujeme si, že je to těžká mise, ale přesto si věříme, že ji můžeme zvládnout.

2) Má ČR přijmout euro?

Jsme proti přijetí eura a bojujeme za zachování české koruny. Chceme prosadit ústavní zákon, který zajistí nejen zachování české koruny, ale také možnosti platit v hotovosti.

3) Má ČR vystoupit z EU?

Ostře vystupujeme proti budování jednotného evropského superstátu. Spolupráce v rámci Evropy musí být postavena na rovnocenném partnerství suverénních národních států, nikoliv na diktátu bruselských byrokratů. Chceme prosadit ústavní nadřazenost českého práva nad sekundárním právem EU. Budeme cíleně připravovat Českou republiku na Evropu bez Evropské unie (na okamžik, kdy Evropská unie nevyhnutelně pozbude své historické funkčnosti a zanikne). Budeme jednat o nové formě spolupráce mezi svrchovanými evropskými národními státy. Formace Trikolora Svobodní Soukromníci se jako první česká politická strana připojila k Deklaraci o budoucnosti Evropské unie.

4) Jste pro legalizaci drog?

Podporujeme využití léčivého konopí tam, kde to doporučí lékař.

5) Jaký máte názor na Covid-19 a probíhající opatření. Udělali byste nyní něco jinak?

Nemocné léčit, ohrožené chránit a zdravé nechat žít. Učiníme vše, abychom chránili lidské životy, ale zároveň neohrožovali existenci podnikatelů a jejich zaměstnanců. Nedovolíme ani další poškozování dětí, které jsou již tak drtivě poznamenané omezujícími opatřeními vlády. Musíme se připravit se na období „post-covidové“, to znamená zahojit ekonomiku a obnovit společenský život. Musíme umožnit svobodný pohyb obyvatel bez jakýchkoliv omezení. Zároveň musíme jednou provždy ukončit chaotický boj s Covid-19 založený na plošných restrikcích, omezování svobody a „lockdownech“ a nahradit ho bojem pomocí léčby, ochrany rizikových skupin a dobrovolného očkování. Kromě toho neumožníme další pokračování či znovuzavedení restrikcí a „lockdownů“ či zavření škol. Zrušíme totalitní pandemický zákon. Odmítneme zavedení COVID pasu na území ČR, budeme tento postoj hájit i před EU. Necháme otevřené školy na všech stupních bez omezení a budeme prosazovat plán, jak vynahradit dětem čas ztracený distanční výukou. Zajistíme náhradu škod způsobených nezákonnými opatřením vlády a ministerstva zdravotnictví a dohlídneme na potrestání viníků. Připravíme racionální plán, jak čelit příp. budoucím obdobným krizím.

V případě, že se po volbách budeme nositeli vládní odpovědnosti, prosadíme po vzoru Velké Británie okamžité vyhlášení Dnu covidové svobody. Českým občanům nabízíme návrat k normálu. Tedy život bez testování, bez respirátorů, bez tlaku na vakcinaci (a to zejména u dětí) za současné efektivní ochrany osob z tzv. vnímavé skupiny. Víme, jak na to a nebojíme se nést za námi navrhované řešení covidové krize plnou politickou odpovědnost. Jsme si totiž naprosto jisti jeho správností.

6) Je vakcinace populace jedinou cestou, jak ukončit epidemii Covid-19? Souhlasili byste s povinným očkováním a zavedením covid pasu?

Rezolutně odmítáme povinné očkování či zavedení covid pasů. Očkování není žádnou „tečkou“ za koronavirem, ale pouze dvojtečkou. Renomované studie prokázaly, že očkovaný člověk může šířit Covid-19 stejně jako neočkovaný člověk. Očkování musí zůstat pouze dobrovolné a musíme zastavit všechny formy nátlaku na občany v souvislosti s vynucováním očkování. Očkování dětí pak dle publikovaných studií představuje větší rizika pro jejich zdraví, než vlastní onemocnění Covid-19. Musíme také zastavit segregaci občanů naši země na ty, kteří jsou a kteří nejsou očkovaní. Je totiž nezbytné začít naše občany spojovat, nikoliv rozdělovat.

7) Má Česko přijímat migranty?

Prosazujeme nulovou toleranci nelegální migrace. Institut azylu nesmí být zneužíván. Trváme na deportaci nelegálních migrantů nebo cizinců závažným způsobem porušujících naše zákony. Imigrace musí probíhat výlučně na základě české azylové legislativy. Nepřijmeme jakoukoliv vnucenou migrační politiku nebo kvóty, které by vyžadovaly přijetí cizích státních příslušníků. Budeme důsledně vymáhat migrační zákony a důsledně trestat pašování lidí. Zastavíme podporu všech migračních „neziskovek“ a „profesionálních“ agentur poskytujících poradenství, jak obcházet české azylové zákony.

8) Zadlužení Česka roste, je to správná cesta?

Současná vláda ostudně zadlužuje budoucí generace našich dětí. Zadlužení naší země musíme ihned zastavit. Současná vláda zároveň způsobila rozvrat veřejných financí a zadlužila několika příštích generací. Veřejné rozpočty musíme ihned stabilizovat. Zabráníme zvyšování daní, naopak spustíme antibyrokratickou revolucí a rozsáhlou redukcí státního aparátu. Toho dosáhneme tím, že zrušíme nepotřebné zákony, snížíme množství státní agendy a počet byrokratů a zvýšíme efektivitu celého státního aparátu. Provedeme zásadní zjednodušení celého daňového systému. Usilujeme o dlouhodobou daňovou stabilitu pro živnostníky, firmy a investory, z České republiky vybudujeme moderní, daňově přívětivý stát Evropy. Zásadně omezíme byrokracii a šikanu podnikatelů. Máme dlouhodobou vizi jednotné daně ve výši 15 % (DPFO, DPPO, DPH) + snížené DPH na úrovni 10 % u komodit pro základní životní náklady. Toto řešení přinese obrovské oživení naší ekonomiky, zásadní zvýšení růstu HDP, a potažmo i příjmové stránky veřejných rozpočtů. Zrychlení ekonomického růstu přineslo v celé historii moderních států vždy a pouze snížení daní, nikoliv jejich zvýšení. Prodanit se k bohatství prostě není možné.

9) Jsou podle vás porušována lidská práva v Česku?

V současné době dochází k nejmarkantnějšímu porušování lidských práv, a to v souvislosti s opatřeními, která přijímá dnešní vlády v boji proti Covid-19. Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví jsou v mnoha ohledech vydávána v rozporu s platnou legislativou, neúměrným způsobem omezují práva, která jsou občanům České republiky garantovány Ústavou a Listinou základních práv a svobod.

Současně dochází ke stále soustředěnějším útokům na svobodu slova a svobodu vyjadřování vlastních názorů. Tento trend považujeme za nesmírně znepokojující a hodláme proti němu vehementně legislativně bojovat.

10) Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Za největší lež považujeme to, že jsme extremisti a soft SPD. Jsme totiž spíše hard ODS.

11) Děláte něco konkrétního na obranu svobody projevu?

Ano, poslanci za Trikoloru předložili speciální zákon na ochranu svobody slova na internetu, který začala Poslanecká sněmovna projednávat v prvním čtení. Pevně věříme, že bude naším parlamentem schválen. Jednalo by se o mílový krok na cestě k jedné z našich programových priorit – maximální možné ochraně svobody slova, kterou může omezit jen a pouze platná legislativa. Nikdo jiný, včetně technologických gigantů do ní nemá nejmenší právo zasahovat

12) Pokud byste mohli změnit jednu věc na světě, co by to bylo?

Einstein řekl: „Jen dvě věci na světě jsou nekonečné – vesmír a lidská hloupost. I když u vesmíru si tím nejsem úplně jist“. My bychom rádi přispěli k tomu, aby tato nekonečnost byla alespoň částečně omezena. A to nikoliv u vesmíru. To, co si opravdu přejeme, je to, aby se při vedení naší země znovu dostal ke slovu zdravý selský rozum. Pak by šlo všechno mnohem snáz.

9 / ALIANCE PRO BUDOUCNOST

aliance pro budoucnost ac24
Odpovídal: Pavel Sehnal, předseda a celostátní volební lídr Aliance pro budoucnost

1) Co je vaším největším úspěchem a co byste rádi změnili?

Bez významných státních dotací jsem za dobu svého podnikání vytvořil 3000 nových pracovních míst. Vždy jsem svým zaměstnancům vyplatil mzdy řádném výplatním termínu.

2) Má ČR přijmout euro?

ČR by měla přijmout měnu euro, ale až tehdy, když to pro ni bude výhodné. Celá Evropa je dnes měnové sjednocená a používá menu euro. Všechny základní komodity, suroviny, ale i konečné výrobky – televize, pračky, nebo ledničky se již obchodují za světové euroceny.

3) Má ČR vystoupit z EU?

Ne, nikdy, byla by to ekonomická sebevražda. Malá česká ekonomika není schopná fungovat samostatně, zvláště proto, že náš průmysl je exportně orientován. Nechceme ustupovat nacionalistickým tendencím za cenu poklesu životní úrovně našich občanů.

4) Jste pro legalizaci drog?

Jsem proti legalizaci drog. Pokud je potřeba drogy používat v zdravotní péči, existuje dostatek preparátů, které příslušné látky obsahují. Hrozba zneužití drog pro běžné užití je příliš vysoká a převyšuje nad pozitivy při jejich legalizaci pro zdravotní účely.

5) Jaký máte názor na Covid-19 a probíhající opatření. Udělali byste nyní něco jinak?

Udělali bychom všechno jinak než provedla Babišova vláda. Nezačali bychom očkovat od osmdesátiletých seniorů, ale od ekonomicky aktivních lidí, kteří museli a chtěli chodit do práce. Tam docházelo k nejčastějšímu přenosu nákazy. Vláda měla namísto ekonomické uzávěry společnosti vybudovat další kapacity v nemocnicích, aby případně zvládla i silnější důsledky epidemie.

6) Je vakcinace populace jedinou cestou, jak ukončit epidemii Covid-19? Souhlasili byste s povinným očkováním a zavedením covid pasu? 

Ano jsem příznivce vakcinace, sám jsem se nechal naočkovat okamžitě, jakmile mi to vládní pravidla umožnila. Na druhou stranu nikomu by nemělo být vnucováno cokoliv, co je v rozporu s jeho přesvědčením. Kdo se ze zdravotních nebo osobních důvodů očkovat nechce neměl by k tomu být vládou nucen. Je současně potřeba zjednodušit prokazování očkování nebo prodělání nemoci při organizování hromadných akcí.

7) Má Česko přijímat migranty?

ČR by měla být zdrženlivá při přijímání imigrantů. Je lépe poskytovat pomoc v těch zemích, ze kterých imigranti pocházejí.

8) Zadlužení Česka roste, je to správná cesta?

Ve společnosti máme pouze státní sektor, který spotřebovává a soukromý sektor, který na to všechno musí vydělat. Stát musí vytvořit dobré podmínky pro soukromý sektor, aby mohl lépe realizovat ekonomický rozvoj ve společnosti. Firmy nepotřebují dotace, ale potřebují stabilní prostředí

9) Jsou podle vás porušována lidská práva v Česku?

Ano, lidská práva v České republice jsou porušována. Stát rozšiřuje svůj vliv do všech občanských svobod. Stát by měl vykonávat pouze funkce, které mu přísluší.

10) Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Novináři v zájmu senzace chtivosti jsou ochotní uvést spoustu mylných a nepravdivých údajů. Jako politik jsem se s tím již smířil, ale dobře to samozřejmě není. Ti lidé, kteří mě osobně znají, tak žádným lžím nevěří a to je moje opora v dalším podnikání i v další politické práci.

11) Děláte něco konkrétního na obranu svobody projevu?

Ano, v rámci Aliance pro budoucnost stojíme na straně občanů a soustavnou politickou prací se snažíme pro občany získat ztracené svobody.

12) Pokud byste mohli změnit jednu věc na světě, co by to bylo?

Vrátíme do společnosti tradiční hodnoty, úctu, slušnost, férovost, poctivost, úctu ke stáří, a další podobné lidské vlastnosti.

10 Hnutí Prameny bez celostátního lídra

10 / HNUTÍ PRAMENY

hnutí prameny ac24
Odpovídal: Jan Michael Kubín, lídr za hnutí Prameny

1) Co je vaším největším úspěchem a co byste rádi změnili?

Jsou to mé 4 děti, většinou už dospělé. Může to být mé pochopení a sepsání textu o zákonech přirozeného řádu fungování světa www.pansofia.cz. Případně to, že jako fyzická osoba podnikám a jsem v podstatě svobodný a snažím se být odpovědný k sobě, rodině, partnerům i společnosti.

Rád bych lidem nabídnul možnost hlubšího pochopení fungování světa a tím opět více pozvedl znalosti a dovednosti člověka pro jeho život.

2) Má ČR přijmout euro?

V žádném případě.

3) Má ČR vystoupit z EU?

Už to vypadá, že nám nic jiného nezbude. Vystoupení je možné, ale jen ve větším celku třeba uskupení V4+.

4) Jste pro legalizaci drog?

Ne. Stačí ty drogy, kterou jsou dnes legalizované.

5) Jaký máte názor na Covid-19 a probíhající opatření. Udělali byste nyní něco jinak?

Covid-19 bereme jako druh chřipky. Opatření jsou devastující. Vláda neměla chránit všechny, což byl nesmysl, ale jen vybrané rizikové skupiny.

6) Je vakcinace populace jedinou cestou, jak ukončit epidemii Covid-19? Souhlasili byste s povinným očkováním a zavedením covid pasu?

Statistiky nesplňovali parametry ani pandemie, pouze na některých místech možná epidemie. Zastavili bychom tlaky na očkování, pokud si ho občan opravdu sám nevyžádá, protože to vypadá, že právě očkování jsou tvůrci dalších mutací virů. Původní vir by podle zkušeností dávno oslabil. Jsme proti covid pasu a jakékoli diskriminaci.

7) Má Česko přijímat migranty?

Jsme proti řízené migraci do Evropy.

8) Zadlužení Česka roste, je to správná cesta?

Je potřeba zásadně zredukovat náklady státu. Je potřeba zjednodušit daňový systém pouze do jediné sazby a tím zamezit daňovým únikům především nadnárodních společností. To je možné pouze postupně. Je potřeba nejprve opustit zvyšování danění práce a spotřeby.

9) Jsou podle vás porušována lidská práva v Česku?

Ano. Vláda porušuje právní systém. Neměla být vyhlášena pandemie. Neměl být vyhlášen nouzový stav. Soudy následně zrušily 38 různých vládních nařízení a vyhlášek. Vláda stále předkládá nové a nové nezákonné normy.

10) Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Největší lží, kterou jsem o hnutí Cesta odpovědné společnosti slyšel je, že nás platí Rusové.

11) Děláte něco konkrétního na obranu svobody projevu?

Snažíme se v rámci našeho Facebooku nabízet jiné pohledy než jsou v hlavních mediích.

12) Pokud byste mohli změnit jednu věc na světě, co by to bylo?

Pokud měl tu moc, tak by světu prospělo, aby žádný člověk nemohl lhát. Bylo by to ze začátku náročné, ale světu by to pomohlo.

11 / LEVICE

Do uzávěrky článku neodpověděli. Oficiální program ZDE.

12 / PŘÍSAHA – OBČANSKÉ HNUTÍ ROBERTA ŠLACHTY

Do uzávěrky článku neodpověděli. Oficiální program ZDE.

13 / SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

Do uzávěrky článku neodpověděli. Oficiální program ZDE.

14 / SENIOŘI 21

senioři 21 ac24
Odpovídal: Jaromír Fojtík, předseda strany

1) Co je vaším největším úspěchem a co byste rádi změnili? 

Největším úspěchem je založení nového politického hnutí Senioři 21.

2) Má ČR přijmout euro?

Určitě NE!

3) Má ČR vystoupit z EU?

To by mělo rozhodnout nové referendum. Já bych hlasoval pro.

4) Jste pro legalizaci drog?   

Určitě NE – alkohol a cigarety stačí.

5) Jaký máte názor na Covid-19 a probíhající opatření. Udělali byste nyní něco jinak?

Bez možnosti výběru vakcíny (Sputnik) to spíše ukazuje na tvrdý byznys a ne na opatření.

6) Je vakcinace populace jedinou cestou, jak ukončit epidemii Covid-19? Souhlasili byste s povinným očkováním a zavedením covid pasu? 

Covid pas – ne. Povinné očkování až po několika letém ověření účinnosti vakcíny.

7) Má Česko přijímat migranty?

Určit maximální roční limit, bez islámu.

8) Zadlužení Česka roste, je to správná cesta?

Tunelování státu a divoká privatizace je příčinou zadlužení. Nastartoval bych státní podniky a státní obchod – konkurence zahraničnímu kapitálu.

9) Jsou podle vás porušována lidská práva v Česku?

Díky ČT a absenci objektivních zpráv se posouváme k totalitě z opačné strany. Řešení: zrušit koncesionářské poplatky.

10) Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Nevím o ničem. 

11) Děláte něco konkrétního na obranu svobody projevu?   

Senioři 21 (rada starších), by mohli být touto zárukou.

12) Pokud byste mohli změnit jednu věc na světě, co by to bylo?

OSN jediná síla, která může hájit vojensky demokracii ve světě.

15 / URZA.CZ

urza
Odpovídal: Martin Urza, anarchokapitalista

1) Co je vaším největším úspěchem a co byste rádi změnili?

Naším největším úspěchem je otevírání veřejného dialogu; nevěříme, že společnost lze změnit shora skrze zákony. Chceme změnit zažité paradigma, dle kterého se každý společenský problém řeší legislativou. V ČR aktuálně platí přes dva miliony právních norem, které nikdo ani nezná; a neustále přibývají další. Nechceme-li se jednoho dnes znovu probudit do tuhé totality, musíme konečně pochopit, že každá pravomoc státu znamená méně svobody jednotlivce. Nepřišli jsme tvořit další zákony; přišli jsme lidem říkat, že žijeme v legislativní džungli, kde je zákonů naopak příliš mnoho.

2) Má ČR přijmout euro?

Ne.

3) Má ČR vystoupit z EU?

Ano.

4) Jste pro legalizaci drog?

Ano. Zcela bez ohledu na to, co si myslíme o drogách, státní válka proti drogám nefunguje a přináší víc škody než užitku. Lidé se obávají, že bez ní by nastala apokalypsa; ale není tomu tak. Současná i historická data z celého světa ukazuji, že válka proti drogám reálně ničemu nepomáhá. Úplně stejně jako alkoholová prohibice v USA ani v nejmenším nevyřešila problém s alkoholem, zato vyvolala obrovskou vlnu kriminality, válka proti drogám způsobuje přesně totéž, jen v menším měřítku.

5) Jaký máte názor na Covid-19 a probíhající opatření. Udělali byste nyní něco jinak?

Vláda opakovaně ukazuje, že není schopna tento problém řešit; naopak páchá více škody než užitku. Nechme řešení na jednotlivcích; vše je lepší než to, co předvádí stát. Více v článku ZDE.

6) Je vakcinace populace jedinou cestou, jak ukončit epidemii Covid-19? Souhlasili byste s povinným očkováním a zavedenním covid pasu?

Očkování – a nejen to proti COVIDu – by mělo být dobrovolné. A to neříkáme proto, že bychom snad byli odpůrci očkování; jsme zastánci svobody jednotlivce. Ke každému svobodnému rozhodnutí však patří také odpovědnost za něj – ačkoliv by očkování nemělo být povinné, nikdo by neměl mít povinnost neočkované zaměstnávat, obsluhovat a podobně.

7) Má Česko přijímat migranty?

Tuto otázku nemá vůbec rozhodovat vláda. Nikdo by neměl být nucen živit migranty (ale ani nikoho jiného), pokud si to nepřeje; na druhou stranu by měl mít každý možnost (samozřejmě ze svých zdrojů) pomáhat takovým způsobem, jakým uzná za vhodné (ať už přímo či skrze charitu, ať už tady či jinde), a nikdo by mu v tom neměl bránit.

8) Zadlužení Česka roste, je to správná cesta?

Ne; řešením je výrazné snížení výdajů státního rozpočtu.

9) Jsou podle vás porušována lidská práva v Česku?

Ano. Lidská práva v ČR porušuje především stát; a je jich celá spousta, jen to nevidíme, jelikož jsme na to zvyklí. Uvedu jeden příklad za všechny: Rozhodne-li se rodič vzdělávat své dítě ministerstvem neschváleným postupem (byť třeba v zahraničí desítky let ozkoušeným a velice dobře funkčním), sociálka může toto dítě odebrat a rodiče zavřít. Nemusí docházet k žádnému týrání či zanedbání dítěte, bohatě stačí, že má rodič na vzdělávání jiný názor než MŠMT. Takových příkladů je bohužel celá řada; jen je nevidíme, protože nám to připadá normální. Řešením je decentralizace, demonopolizace státu a možnost beztrestného opt-outu pro ty, kdo nejsou se státními službami spokojeni.

10) Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Nevedu si seznam křivd ani lží. Ať si lidé píší, co chtějí; ostatně je to jejich svoboda projevu. Každý ať si pak udělá obrázek dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

11) Děláte něco konkrétního na obranu svobody projevu?

Svoboda projevu je jedním z našich velkých témat; často o ní pořádáme debaty a přesvědčujeme lidi o její nezbytnosti. Též dáváme v našem Studiu Svobodného přístavu slovo i těm, které jinde nevyslyší.

12) Pokud byste mohli změnit jednu věc na světě, co by to bylo?

Vzali bychom státům monopoly ve všech odvětvích a umožnili tržní konkurenci na bázi oboustranné dobrovolnosti bez státních regulací.

16 / KORUNA ČESKÁ (MONARCHISTICKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA)

Do uzávěrky článku neodpověděli. Oficiální program ZDE.

17 / PIRÁTI A STAROSTOVÉ

Do uzávěrky článku neodpověděli. Oficiální program ZDE.

18 / KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

ksčm ac24
Odpovídala: MgA. Helena Grofová,
vedoucí Mediálního úseku ÚV KSČM

1) Co je vaším největším úspěchem a co byste rádi změnili?

Podařilo se nám prosadit např. zdanění tzv. církevních restitucí (i když toto rozhodnutí ÚS posléze zvrátil), zabránili jsme promlčení zločinů z doby privatizace, prosadili růst minimálních mezd a důchodů (důchodů až nad zákonné limity), prosadili jsme nezbytné finanční prostředky pro zdravotnictví, aby se nezvyšovala spoluúčast pacientů. Chtěli bychom, aby společnost v ČR byla spravedlivá pro všechny, zločiny byly potrestány a pracující lidé se necítili jako občané druhé kategorie.

2) Má ČR přijmout euro?

Euro je dnes především nástrojem nejsilnějších zemí EU. Zásadně proto odmítáme přijmout euro, pokud nedojde k demokratizaci Evropské centrální banky a k další debatě o tom, jak má měnová politika vypadat. Chceme položit důraz na hospodářskou soudržnost, vyrovnávání regionů a trvale udržitelný rozvoj. Do té doby je přijetí eura pro nás naprosto nemyslitelné, především s ohledem na vysoké riziko ztráty zbylé ekonomické a politické suverenity, která se nedá vyvážit nejistými výhodami pro byznys.

3) Má ČR vystoupit z EU?

KSČM vždy požadovala, aby o důležitých otázkách (vstup do EU, NATO, umístění radaru USA v ČR, Lisabonská smlouva, církevní restituce aj.) měli možnost rozhodovat sami občané. Nastal čas, aby občané mohli na základě dosavadních zkušeností posoudit, zda vnímají rozhodnutí o vstupu do EU jako přínosné. Referendum o případném vystoupení z EU by mělo proběhnout za stejných pravidel, za jakých došlo ke vstupu.

4) Jste pro legalizaci drog?

Obecně ne, pouze můžeme uvažovat o malém množství marihuany pro léčebné účely.

5) Jaký máte názor na Covid-19 a probíhající opatření. Udělali byste nyní něco jinak?

Jde nepochybně o závažné nakažlivé onemocnění, což jednoznačně potvrzují počty zemřelých. Více bychom se soustředili na doporučení skutečných odborníků, na prevenci, na propagaci pozitivního efektu očkování, na testování a zjišťování protilátek, místo unáhlených plošných restrikcí. Dali bychom větší kompetence krajským hygienickým stanicím. Při nákupu ochranných zdravotnických prostředků bychom více využili kvalitní nabídky českých výrobců (místo předražených nákupů ze zahraničí).

6) Je vakcinace populace jedinou cestou, jak ukončit epidemii Covid-19? Souhlasili byste s povinným očkováním a zavedením covid pasu?

KSČM považuje očkování za významný nástroj k boji proti Covid-19, ale nepřikláníme se k povinnému očkování. Místo toho by se vláda měla soustředit na efektivní přesvědčovací kampaň a důsledné vyvracení škodlivých dezinformací. Kromě covid pasu by se mělo rovnocenně uznávat i testování či potvrzení o přítomnosti protilátek.

7) Má Česko přijímat migranty?

Nechceme přijímat nelegální migranty. V migrační krizi klademe vždy důraz na řešení příčin v místě jejího vzniku a vyžadujeme odpovědnost především těch států, které zapříčinily destabilizaci zemí, z nichž běženci pocházejí. S rozhodováním „o nás bez nás“ máme historicky neblahé zkušenosti. Kvóty na přijímání běženců si vnutit nedáme.

8) Zadlužení Česka roste, je to správná cesta?

Určitě není. Zatím nevíme výši schodku pro rok 2021, pro schodek půl bilionu jsme sice z důvodu krize hlasovali, ale děláme si naději do budoucna, že deficit se bude snižovat, pokud se bude oživovat ekonomika. Lze třeba ušetřit u výdajů na obranu (závazek NATO jsou 2 % HDP). Odmítáme šetřit na sociálních výdajích a na investicích – oboje je důležité pro další ekonomické oživení a růst.

9) Jsou podle vás porušována lidská práva v Česku?

Ano. Např. právo na práci, které je jedním ze základních lidských práv. Každý občan, který chce pracovat, by měl práci získat a být za ni spravedlivě, dle její náročnosti odměněn. Vyšší zaměstnanost chce KSČM zajistit především formou podpory či využíváním samosprávného a družstevního vlastnictví; podporou růstu produktivity práce – místo montoven se zaměřit na zvyšování výdajů na vědu a výzkum s propojením na reálnou ekonomiku; podporu investic do restrukturalizace ekonomiky, na znalostní ekonomiku založenou na moderních technologiích, produkci vědeckých poznatků a výrobků s vysokou přidanou hodnotou; podporou zaměstnávání absolventů a rekvalifikantů a posílením chráněných pracovních úvazků a opětovným provázáním státní podpory pro subjekty zaměstnávající zdravotně postižené. To musí být zároveň doplněno řadou hospodářských, kontrolních a zákonných opatření, včetně zajištění relativně přiměřené odměny za práci, permanentní státní kontroly zacházení s mladým absolventem ze strany zaměstnavatele a skutečné vymahatelnosti právní a hospodářské ochrany. KSČM v tomto směru již několikrát v legislativním procesu navrhovala daňovou bonifikaci pro ty zaměstnavatele, kteří zaměstnají absolventy škol, zatím k tomu nezískala v PS dostatečnou podporu. KSČM také prosazuje lépe (např. výraznějšími bonusy pro zaměstnavatele) zabezpečit zaměstnávání handicapovaných a zdravotně postižených (na zkrácené pracovní úvazky, chráněné dílny) a lidí předdůchodového věku. Také povinnost hradit příplatky za noční, víkendové a sváteční směny je nyní formulována vágně a někteří zaměstnavatelé toho využívají a vedou zaměstnance k tomu, aby si místo toho vybírali např. náhradní volno. To chceme napravit. Pokud jde o krácení pracovní doby, i vzhledem k postupnému pokroku v robotizaci jde o trend, který bude sílit i v podmínkách kapitalismu. Některé firmy k němu už nyní přistupují samy, s tím, že to zaměstnance motivuje k větším výkonům, ale požadavek pravice, aby se to nechalo jen na libovůli zaměstnavatelů, je pro KSČM nepřijatelný, způsoboval by ještě větší nerovnost v podmínkách práce.

Dalším nenaplněným právem je právo na bydlení. KSČM chce skutečnou podporou výstavby bytů obecních i družstevních, na principu neziskovosti. Prosazuje omezení možnosti spekulací s bytovým fondem. Trvá na vytvoření podmínek pro výstavbu nejméně čtyřiceti tisíc bytů ročně v aktivně podporované obecní výstavbě a prostřednictvím družstevní výstavby a družstevního vlastnictví, včetně regulovaného nájemného. Stát může tuto výstavbu podpořit vybudováním potřebné infrastruktury a garancí úvěrů. Jde o program, který funguje v jiných vyspělých zemích EU a je řešením i pro Českou republiku.

10) Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Že naše společnost nepotřebuje komunisty – bez našeho tlaku by ani současná vláda mnoho věcí vůbec neřešila. Lži o našem volebním programu, které šíří v předvolebním období některé jiné strany, nepovažujeme za podstatné – mnohá tvrzení jsou zcela smyšlená a občané se mohou snadno přesvědčit, co je pravda.

11) Děláte něco konkrétního na obranu svobody projevu?

Bojujeme proti cenzuře, nucené autocenzuře, prosazujeme přístup k informacím pro všechny, chceme donutit nadnárodní vlastníky sociálních sítí, aby se řídili zákony států, kde působí, a měli zde relevantní právní zastoupení – pobočku, která bude zodpovědná v rámci českých zákonů.

12) Pokud byste mohli změnit jednu věc na světě, co by to bylo?

Ukončit války a alespoň omezit světové zbrojení.

19 / MORAVSKÉ ZEMSKÉ HNUTÍ

Do uzávěrky článku neodpověděli. Oficiální program ZDE.

20 / ANO 2011

Do uzávěrky článku neodpověděli. Oficiální program ZDE.

21 / OTEVŘEME ČESKO NORMÁLNÍMU ŽIVOTU

Do uzávěrky článku neodpověděli. Oficiální program ZDE.

22 / MORAVANÉ

moravané ac24
Odpovídal: Ctirad Musil, předseda strany

1) Co je vaším největším úspěchem a co byste rádi změnili? 

Našim největším úspěchem je nárůst zájmu občanů o otázku obnovení Moravské státnosti. Rádi bychom změnili protiústavní cenzorní opatření v České republice, které nám znemožňují naši činnost.

2) Má ČR přijmout euro? 

Vzhledem k navázanosti Koruny na Euro je skoro jedno, zda se koruna přejmenuje na pěticent, ale z hlediska vratnosti některých politických rozhodnutí bychom Euro raději nepřijímali. V programu máme požadavek vyhlášení referenda o vystoupení z EU, což také vede k odmítnutí přijetí Eura.

3) Má ČR vystoupit z EU?

EU zasahuje do života členských zemí často více, než samotné domácí zákony jednotlivých zemí. Mnohé kroky mají devastující dopady na domácí kulturu i ekonomiku. V programu strany Moravané je požadavek vyhlášení referenda o vystoupení z EU.

4) Jste pro legalizaci drog? 

Ne. Jakýkoliv ústupek v této problematice spustí řetězec dalších požadavků bez možnosti návratu zpět.

5) Jaký máte názor na Covid-19 a probíhající opatření. Udělali byste nyní něco jinak?

Ano, všechno by se mělo udělat zcela jinak. Mediálně šířené poplašné zprávy řízené kdo ví kým mají za cíl pouze využít COVIDu k zákulisním změnám ve společnosti. Zákazy a omezení platí jen pro obyčejné občany a malé firmy. Nadnárodní korporace a cizí oligarchové v čase COVIDu zcela mění ekonomickou i sociální strukturu společnosti. Drobným zlodějům se v době COVIDu dávají maximální tresty, zatímco masivní devastace ekonomiky má zelenou. Co se zdravotních přístupů týče, tak nařízení nosit respirátory lidem s respiračními onemocněními je vyslovený pokus o jejich likvidaci. Masivní cenzura zavedená pod záminkou boje s dezinformacemi jasně ukázala, že se území formálně existující ČR už dávno neřídí ústavou. Epidemiologická opatření řízená rozvědkou NATO za vyloučení odborné veřejnosti je jasným důkazem toho, že už v naší zemi nerozhodujeme vůbec o ničem.

6) Je vakcinace populace jedinou cestou, jak ukončit epidemii Covid-19? Souhlasili byste s povinným očkováním a zavedením covid pasu?

V historii vakcinace ukončila mnoho epidemií, ale mnoho jich také neukončila. Není to univerzální všelék. Zejména respirační onemocnění s vysokou mutabilitou se očkováním příliš řešit nedaří a na některé infekce vakcíny dodnes neexistují. Proto už i v době před vznikem epidemie COVID nebylo mnoho příznivců například očkování proti chřipce, kde je očkování také pochybné a účinnost se rok od roku mění. První země s vysokou proočkovaností populace proti COVID přinášejí důkaz toho, že očekávání od vakcíny byly přehnané. Větší účinek přináší omezení strachu v populaci a nebránění nemocným ve volném dýchání.

7) Má Česko přijímat migranty?

Česko má migrantů z Vietnamu, Ukrajiny i jiných zemí velmi mnoho a daří se jí zařazovat tyto lidi do své společnosti. Za pojem „migranti“ se skrývá nezvládnutí tohoto problému v zemích se samolibým označováním za „vyspělé země“. Tyto „vyspělé země“ by se měly učit od nás, jak integrovat migranty a neměly by nás poučovat, když v národnostních otázkách zpackají, na co sáhnou. Jsme zásadně proti řešení problémů bohatých zemí, které odpad z produkce svého bohatství chtějí vyvážet na lidskou skládku jménem Česko.

8) Zadlužení Česka roste, je to správná cesta?

Zadlužení je politika těch, kteří automaticky počítají, že dluhy za ně zaplatí někdo jiný. Jednoznačně je nutné vysoce zdanit cizí podniky, cizí majitele nemovitostí a odvod zisku do zahraničí. Oddlužení státu nelze udělat jednoduchým opatřením a souvisí už se samotným chováním občanů a jejich konzumním přístupem k životu. Kromě jasného vyhranění k zahraničním vlivům je třeba v delším časovém horizontu pracovat s nejmladší generací, aby neprojídala svou zem bez náhrady novými hodnotami.

9) Jsou podle vás porušována lidská práva v Česku?

Přítomnost cenzury navzdory její ústavní nepřípustnosti je patrná snad každému, kdo někdy psal o COVIDu něco jiného, než doporučují dozorci ze struktur NATO. Řešením je jen vystoupení z NATO a EU. Dále jsou dlouhodobě porušována například práva otců. Velmi rozdílný přístup v trestních věcech k mužům a ženám je rovněž známý, ale v médiích zcela zamlčovaný problém. Morálně devastující dopad to má zejména na výchovu nastávající generace. Řešením by byla odvolatelnost soudců při prokázané systematické podjatosti. Dalším porušováním lidských práv je neposkytování zdravotní péče lidem navzdory jejich platnému pojištění. Zdravotní pojišťovny inkasují finance za pojištěnce navzdory tomu, že například zubní péče je značné části populace nedostupná. Jedná se o hromadný pojistný podvod a obrana není žádná. 

10) Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Vzhledem k tomu, že žijeme v zemi, kde se lhaní považuje za svobodu projevu, tak je těžké se vyznat v tom, kdo o kom lže nejvíc.

11) Děláte něco konkrétního na obranu svobody projevu? 

Ano, snažíme se přesvědčit občany o nutnosti vystoupit zejména z NATO, ale i EU a dále o vyhlášení Moravské svébytnosti. To všechno by mělo omezit tvrdá cenzorní opatření z Bruselu, Prahy i Washingtonu. Snažíme se využívat zahraniční poskytovatele prostoru na internetu, kde je cenzura EU, NATO i Pražských oligarchů omezená.

12) Pokud byste mohli změnit jednu věc na světě, co by to bylo?

Nic. Změna jediné záležitosti prakticky vždy vede k totální destrukci celého zbytku dané struktury. Změna jediné věci je zpravidla přání dětí.