„Klecové chovy degradují slepice na rovnici jídlo + voda = vejce. Zatímco se v Evropě přechází na ohleduplnější chovy, Česká republika je stále pozadu.

Vyzvěte s námi firmy, aby přestaly klecová vejce odebírat, podepište petici na www.jaktosnasi.cz a sdílejte! Záběry pocházejí z českých klecových chovů a byly pořízeny v letech 2017 a 2018“, stojí v prohlášení Obránců zvířat.