Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) odhalilo, že Češi jsou nejvíce spokojeni se vztahy se Slovenskem. 95 procent lidí je hodnotí pozitivně. Největší obavy naopak mají ze vztahů s Íránem a Sýrií, informuje portál Týden.cz. (Foto:

Prosincový průzkum také zjistil, že devět z deseti Čechů dobře hodnotí vztahy České republiky s Polskem, Maďarskem a Rakouskem. S Německem je toto procentu nižší: kladné hodnocení dalo 84 % respondentů. Dále v žebříčku sociologové zařadili Francie (82 %), Velkou Británie (81 %), Itálii (80 %) a Spojené státy americké (78 %). Sedm z deseti Čechů hodnotí vztahy s Čínou a Japonskem příznivě.

CVVM také ohodnotilo i pohled na vztahy Česka s Ukrajinou, Izraelem a Ruskem. Podle portálu bylo zjištěno, že tři pětiny respondentů vztahy s těmito státy hodnotí příznivě.

„Podíl nepříznivého hodnocení se pohybuje okolo jedné pětiny v případě Ukrajiny a Izraele, v případě Ruska je vyšší — na úrovni jedné třetiny dotázaných," uvedlo CVVM.

Česko-turecké vztahy obdržely mírně příznivé hodnoceni a vůči Saúdské Arábii naopak převažuje negativní hodnocení. Nejnižší hodnocení ze všech sledovaných zemí obdržely vztahy se Sýrií a Íránem.

V porovnání s předchozím ročníkem průzkumu největší příznivý posun ve vnímání zaznamenaly vztahy České republiky s Ukrajinou a Izraelem, kde se procento hodnocení zvýšilo o 13 procentních bodů. Je pozoruhodné, že hodnocení vztahů s Izraelem je nejvyšší od počátku měření. Značně se zlepšilo i hodnocení vztahů vůči Číně o 6 procentních bodů, což je nejlepší hodnota od roku 2008.

Zveřejněný průzkum proběhl od 1. do 13. prosince, zúčastnilo se jeho 1 078 lidí starších 15 let.

Zdroj: tyden.cz