Bezpečnostní informační služba na svých internetových stránkách zveřejnila výroční zprávu za rok 2019. Jako i v předchozích letech jsou v ní terčem hlavně údajné aktivity ruské a čínské strany na území České republiky. (Foto: ŠJů / Nárožní, BIS)

„(…) BIS věnuje pozornost skutečně všem zpravodajských službám, které působí na území České republiky. Také proto můžeme jednoznačně konstatovat, že ruské a čínské zpravodajské služby jsou u nás nejaktivnější,“ uvádí ve své předmluvě k veřejné části výroční zprávy české kontrarozvědky její ředitel Michal Koudelka.

V sekci nazvané Zpravodajské služby a nepřátelské aktivity cizí moci v ČR česká kontrarozvědka píše: „Navzdory častějšímu uplatňování nekonvenčních konceptů v prosazování ruských zájmů zastávají zpravodajské služby v ruských operacích a aktivitách nadále důležitou roli. Dohled a kontrolu ruských zpravodajských důstojníků lze totiž vysledovat nebo dovozovat i v případech, kdy nepřátelskou činnost samotnou vykonávají nestátní entity. Intenzita čínských zpravodajských a vlivových aktivit nikterak nezaostává za ruskými. Klíčový rozdíl je však v tom, že Rusko usiluje o destabilizaci a rozklad svých protihráčů, zatímco čínským cílem 9 je vybudovat sinocentrickou globální komunitu, kde ostatní národy uznají legitimitu čínských zájmů a přiznají Číně respekt, který jí (dle čínského mínění) náleží.“

Na následujících řádcích BIS dodává, že Česko bylo údajně terčem ruských a čínských kybernetických operací.

„Vedle výše uvedeného věnovala BIS okrajově pozornost i některým rizikovým aspektům činnosti vietnamské státní moci a jejím zájmům v ČR. Aktivity íránských zpravodajských služeb byly sledovány po linii boje proti terorismu,“ stojí ve výroční zprávě.

Přesněji o údajných činnostech ruských zpravodajců na území Česka BIS píše v podsekci Ruské zpravodajské služby, kde začíná z toho, že v roce 2019 prý na území Česka působili příslušníci SVR, FSB, GRU a Federální služby ochrany.

„Aktivity ruských zpravodajských důstojníků pracujících pod diplomatickým krytím v rámci ruské diplomatické mise se v ČR přirozeně zaměřovaly především na prosazování ruských zahraničně-politických zájmů, na zajišťování pozitivního obrazu Ruska v ČR a na propagaci názorů a postojů Kremlu. Počty příslušníků ruských zpravodajských služeb s diplomatickým krytím zůstávají v ČR již několik let relativně stabilní. Účinné omezení jejich činnosti bylo ale nadále mimořádně obtížné z důvodu dlouhodobé disproporce ve velikosti diplomatických misí ČR a Ruska,“ uvádí BIS ve své zprávě.

Čínští špioni

„Na území ČR byli v roce 2019 aktivní zejména příslušníci civilní rozvědky Ministerstva státní bezpečnosti (MSS) a vojenské rozvědky (MID). Stranická organizace Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny (OMSÚV) v českém prostředí na jedné straně navazovala oficiální styky, na straně druhé k plnění svých cílů využívala metod zpravodajské práce,“ napsala Bezpečnostní informační služba o aktérech ze strany Číny působících na území Česka s tím, že v předchozím roce se čínské zpravodajské služby činily hlavně v akademické sféře.

„Akademická sféra je obecně citlivým prostorem, který může být pro svou otevřenost předmětem zájmu zpravodajských služeb, stejně jako jiných vlivových aktérů. Vzhledem k politickému uspořádání ČLR a čínským zákonům je hranice svobodného akademického prostředí a státních zájmů značně rozostřená,“ dodali.

Cílem čínského působení na území Česka je podle slov kontrarozvědky vytváření pozitivního obrazu Číny, snaha ovlivnit české veřejné mínění a šířit čínskou propagandu.

Koněv

Do veřejné části výroční zprávy BIS za rok 2019 se dostala i aféra okolo odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva, která do té doby stála mnoho desítek let na území Prahy 6.

„Ve druhé polovině roku 2019 se dominantním tématem prokremelského spektra stal boj proti záměru vedení Prahy 6 odstranit sochu sovětského maršála I. S. Koněva. Do akcí, které následovaly po zakrytí sochy plachtou a kritice vedení Prahy 6 ze strany ruského velvyslanectví, se zapojilo široké spektrum aktivistů, kteří události využili k vlastní propagaci,“ stojí ve výroční zprávě BIS.

Islámský extremismus na území ČR

„BIS pokračovala v monitorování dění v kazašské sektě tzv. čistého islámu, jejíž členové se nadále izolovali od většinové společnosti a vytvářeli uzavřené komunity odmítající integraci. Tuto specifickou lokální formu islamismu v ČR vyznává několik desítek rodin s různými formami pobytového statusu a s vazbami na podobné komunity v zahraničí,“ napsala Bezpečnostní informační služba. Ta dále uvedla, že úroveň islamistických aktivit ve srovnání s rokem 2018 poklesla, neboť došlo k porážce takzvaného Islámského státu na území Sýrie a Iráku.

Bezpečnostní informační služba v závěru své veřejné části výroční zprávy uvedla, že v roce 2019 hospodařila s rozpočtem bezmála 2,03 miliardy korun.

Michal Koudelka

Velitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku prezident Miloš Zeman již po dobu několika let odmítá povýšit ze stávající hodnosti plukovníka do hodnosti generála. Sám Zeman v minulosti BIS kvůli její malé úrovni profesionality veřejně označil za „čučkaře“.

Zdroj: snews.com