Ústavní právníci se přou o to, zdali je možné zahájit jednání o zbavení pravomocí prezidenta republiky Miloše Zemana ze zdravotních důvodů. (Foto: Facebook/Jíří Ovčáček)

O tom by mohli hlasovat členové obou komor parlamentu, pokud by došli k závěru, že prezident již není schopen vykonávat svoji funkci.

Okolo prezidenta republiky, který odvolil za pomoci přenosné urny a zrušil svoji účast v nedělním pořadu televize Prima, probíhají diskuse, zdali je schopen ze zdravotního hlediska vykonávat svůj úřad.

Podle slov Aleše Gerlocha, ústavního právník a prorektora Univerzity Karlovy, by parlament mohl přijmout usnesení, že Miloš Zeman již není způsobilý vykonávat funkci prezidenta republiky.

Toto rozhodnutí by přitom musely učinit obě komory parlamentu v hlasování formou nadpoloviční většiny.

„Ale měl by vycházet z nějakých konkrétních podkladů, v daném případě ze zdravotní dokumentace nebo nějaké lékařské zprávy, která by byla za tím účelem poskytnutá,“ cituje slova Gerlocha portál Idnes.

„V zásadě se vychází z toho, že by to měla být nesporná situace. Tedy situace, kdy je třeba prezident republiky unesen nebo se dlouhodobě zdržuje třeba v zahraničí a odmítá se vrátit či je v bezvědomí a nemůže vykonávat úřad,” dodal ústavní právník.

Podle jeho slov není důvodem pro podobné hlasování hospitalizace či nemoc. I při pobytu v nemocnici je totiž prezident schopen vykonávat svůj úřad.

Gerloch uvedl, že v dané situaci, v jaké se prezident nyní nachází, není podobné hlasování na místě. Situace se ovšem může vyvíjet.

Opačného názoru je ústavní právník Jan Kysela. „Teď jsme v situaci, že prezidentovo tělo bez ohledu na stav mysli přestává fungovat v míře, která mu umožňuje být plnohodnotným prezidentem republiky. Už na jaře byl dle mého důvod zabývat se ústavním článkem 66, teď jsou důvody o to zřetelnější,“ prohlásil v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Článek 66 Ústavy hovoří o přechodu pravomocí prezidenta republiky na jiné členy ústavodárného sboru. Pokud by obě komory parlamentu skutečně odhlasovaly odejmutí pravomocí Miloši Zemanovi, sice by zůstal v úřadu, o své pravomoci by ale přišel.

Zeman by rozhodnutí mohl napadnout u Ústavního soudu. Ten by o věci rozhodoval přednostně.

Zdroj: snews.com