Rozhovor s nadporučíkem Michalem Koďouskem bývalým profesionálním vojákem, který sloužil 25 let v Armádě České republiky. Nyní se věnuje kurzům přežití. (Foto: Youtube)

Hovoříme o zkušenostech z vojenských konfliktů v Bosně, Kosově, Iráku a Afghánistánu.

V rozhovoru se snažíme z nadhledu hovořit o válečných konfliktech, zkušenostech z vojenských operací za posledních 30 let, ale také aktuálním konfliktu na Ukrajině.

„Věřím, že těžké časy, které přijdou, tak spoustě lidem otevřou oči. Celé uspořádání světa bude nejspíš jiné…,“ říká v rozhovoru dříve profesionální voják a dnes voják v záloze Michal Koďousek.