Rozhovor s odborníkem na DNA sekvenování i Real-Time PCR, který pracoval v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky. (Foto: Youtube)

Richard Nádvorník je molekulární biolog, který spolupracoval na vědeckých projekt v Německu. Následně přešel do soukromého sektoru a později založil specializovanou společnost SEQme.

Jak pohlíží na situaci v posledních dvou letech? Jak pohlíží na polarizaci vědecké obce? Co se stane na podzim 2022? Co je to sekvenování? Co říká na princip testování v posledních dvou letech? Jaký dopad měl systém PCR testování? Jak mohou s výsledky testů pracovat lékaři?