Naši čtenáři měli možnost živě sledovat protesty proti současným nařízením dosluhující vlády ze Staroměstského náměstí, tak i z Letné. (Foto: Youtube)

O setkání odborníků, organizovaným institutem Pro Libertate a sdružením SMIS-lab jaksi pomlčela. Akce se zúčastnilo více než tisíc lidí.

 • JUDr. Tomáš Nielsen, advokát a předseda institutu Pro Libertate,
 • RNDr. Zdeněk Hostomský, biochemik, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd,
 • RNDr. Karel Drbal, imunolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy,
 • prof. Michal Klíma, politolog, rektor Metropolitní univerzity,
 • MUDr. Miloš Bohoněk, primář hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnici v Praze,
 • MUDr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog,
 • PhDr. Daniel Štach, psycholog a psychoterapeut,
 • MUDr. Vladimír Čížek, cévní lékař a předseda etické komise pro klinická hodnocení, MgA.,
 • Petr Zuska, choreograf a režisér, bývalý šéf baletu ND,
 • John Bok, signatář Charty 77, bojovník za lidská práva, spoluzakladatel spolku Šalamoun,
 • prof. Jan Pirk, kardiochirurg, emeritní přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu,
 • MUDr. Hana Štefaničová, kardioložka a sportovní lékařka,
 • RNDr. Zuzana Krátká – imunoložka, zakladatelka Sdružení mikrobiologů, statistiků a imunolog,
 • Mgr. Lucia Houfková, matematička, členka nově zřízeného Národního institutu pro zvládnutí pandemie.