V neděli 14. listopadu od 12 hodin proběhl první protest českých lékařů tzv. „Paralelní lékařské komory,“ která se ohradila vůči očkování a covid opatřením Ministerstva zdravotnictví. (Foto: Facebook / Manifest)

„Udělejme skutečnou tečku za mezinárodními pandemickými hrami na našem území, uvedl mluvčí Paralelní lékařské komory Vít Mareček.

Lékaři tím zahájili občanský vzdor, který hodlají každý týden opakovat s cílem zaplnit pražské Palackého náměstí.

doktorka beranová

„Zveřejnila jsem příběhy 8 lidí s vedlejšími účinky po očkování, z těch lidí je již sedm zemřelých. Následně byl příspěvek stažen a minulý týden jsem absolvovala slyšení u Revizní komise České lékařské komory. Následně jsem si uvědomila, že tady nejde o virus, ale o získání vlády nad lidmi,“ uvedla MUDr. Beranová.

Zaznělo mnoho autentických svědectví lékařů a lékařek, kteří ve svých ordinacích či pracovištích pozorují nežádoucí účinky po očkování a také nesouhlasné reakce se současnými vládními nařízeními.

Další protest se má konat v neděli 21. listopadu od 12 hodin.

Níže se můžeme podívat na celý záznam akce:

Akce pro naše pacienty – Řekněme BESTII naše rozhodné NE!

Vyzýváme všechny naše pacienty, abychom společně udělali skutečnou TEČKU za mezinárodními pandemickými hrami na našem území!

1. Zdraví lidé se proti covidu netestují.
2. Zdraví lidé se proti covidu neočkují.
3. Zdraví lidé proti covidu roušky nenosí.

Vzkaz všem covidovým Tečkám:
• Očkovaný nesmí být zvýhodněný.
• Neočkovaný nesmí být znevýhodněný.
• Nikdo nemá právo zjišťovat, zda je člověk proti nemoci Covid-19 očkovaný.

Tuto informaci nesmí zaměstnavateli sdělit ani lékař pracovně-lékařské péče či registrující praktický lékař pro dospělé (institut lékařského tajemství). Což platí v plném rozsahu rovněž pro školáky a jejich dětské lékaře.

Nikdo nemá tudíž právo v ČR vyžadovat jakékokoliv „doklady o bezinfekčnosti“, ony Covid Pass, ani proti této nové nemoci Covid-19, ani proti jakékoliv jiné infekční nemoci – pokud tak nestanoví zákon. Tak je dáno a tak bude.

V demokracii není přípustné, aby vláda, a na ně navázané byznysové skupiny, vynucovala očkování tím, že pro řadu běžných činností neočkované omezuje a vyžaduje test plošně od naprosto zdravých lidí. Je pozoruhodné, že vůči žádné jiné infekční nemoci (a že jsou jich stovky) ministři zdravotnictví takto nepostupují. Je zřejmé, že se ve skutečnosti jedná o podivuhodnou podporu podávání těchto vakcín v rámci vládní covidistické ideologie, které stát ve velkém množství již nakoupil a o které lidé nemají z pochopitelných důvodů zájem.

Pokud kterýkoliv hostinský, kadeřník, obchodník, učitel, továrník, pořadatel kulturní či sportovní akce, ale rovněž policajt, úředník, zdravotník či orgán hygienické služby po vás, vašich dětech, vašich rodičích, po kterémkoliv občanovi bude neoprávněně vyžadovat informaci o vašem/jeho zdravotním stavu, odmítněte. Řekněte BESTII naše rozhodné NE! A na oplátku je vyzvěte, nechť postupují řádně podle zákonů, vyhlášek, jakož i dalších právních předpisů platných v naší zemi. A jestliže i nadále tito „spoluobčané“ nebudou chtít vaše peníze, svobodně a hrdě odejděte jinam. A pokud nebude možné odejít jinam? Tak běžte domů, nebo na procházku do přírody. Vždycky máme možnost volby.

A ještě douška k těm hygieničkám a epidemiologům – ty požádejte, aby vám své rozhodnutí doručili řádně – a oni už budou vědět, že i vás musí obeslat poštovní obálkou s tím modrým pruhem.

STOP covidovému teroru! A vidíme Světlo na konci tunelu – a tím je těch 760 tisíc „propadlých“ hlasů v posledních parlamentních volbách občanů, kteří stále ještě touží po Svobodě a Demokracii v naší malé zemi…

Vít Mareček, lékař urgentní medicíny