Statistický úřad Evropské unie (Eurostat) tento týden zveřejnil nový výzkum, který se zabýval výdaji za prostituci, drogy, alkohol a tabák. (Foto: Pexels)

A Češi nezklamali! V rámci Evropské unie patří ke špičce. České domácnosti v roce 2017 za zmíněné neřesti utratily 8,2 procenta svých celkových výdajů.

Češi se umístili na třetím místě. Překonáni byli jen Lucemburskem, kde obyvatelé za užívání si utratí 9 % svých výdajů, a Maďary (8,3 %).

Ze statistiky naopak vyplývá, že Němci a Nizozemci (oboje 3,2) utrácí za zmíněné neřesti nejméně. Následují i Rakušané (3,3 %).

„Údaje je třeba brát s jistou rezervou, neboť se v nich zrcadlí třeba i odlišná cenová, a tedy i daňová hladina konkrétních položek spotřeby v jednotlivých zemích EU či stupeň celkové ekonomické rozvinutosti,“ uvedl k výsledkům ekonom ze společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda.

Zdroj:  ec.europa.eu