Hlavní koncernotvůrce, resp. předkladatel návrhu prodloužit prodej vody přes koncern v Ostravě o dalších 10 let a to bez výběrového řízení, p. Macura – lže? Proč? (Foto: Youtube)

V senátu projednání petice proběhlo takto. Zástupci občanů nejdříve možnou neznalost senátorů eliminovali předáním fyzických důkazů a rozsudků o tom, co se páchá a pak R. Novotný a M. Chromec dne 1. 7. 2021 vystoupili na plénu senátu a problematiku, co se páchá a jak to napravit popsali a vysvětlili.

Jednání petičního výboru bylo senátu nedůstojné. Doložili důvodnost petice i to, že požadavek na dodržování zákonů není znárodňování. Zde je k dispozici publikace s důkaz a rozsudky, kterou doporučili poštou v písemné podobě každému senátorovi (kromě p. Voseckého u kterého by to bylo mrhání penězi).

Oprávněnost petice VODA JE ŽIVOT – vysvětlili osobně v senátu osobně paní senátorce Vítkové, ta předané informace senátorům dál neposkytla. Proti absurdnímu systému jsme se postavili. Co děláme? Jaké máme výsledky? Naše úspěchy i neúspěchy jsou zde.

Radek Novotný