Blokace Úřadu vlády České republiky 29. 1. 2021. Video z protestu proti zmatečným opatřením vlády v souvislosti s bojem s covid-19, jeden účastník byl policií zatčen. (Foto: Youtube)