Obsazování Čech a Moravy začalo již 14.března 1939, ale oficiální okupace nastala až šestou hodinou ranní 15.března 1939. (Foto: Facebook)

Když 29. září 1938 podepsali zástupci Německa, Itálie, Velké Británie a Francie Mnichovskou dohodu, zdálo se, že zachránili evropský mír.

Adolf Hitler se zavázal, že poskytne Československu, které bylo přejmenováno na Česko-Slovensko, záruky, což však zůstalo pouze na papíře. Ve skutečnosti Německo neustále činilo nátlak na okleštěnou republiku a kladlo si nehorázné požadavky.

Po okleštění Československa v říjnu roku 1938 a odtržení Slovenska a Podkarpatské Rusi 14.března 1939 , okupovala den na to zbývající území Čech a Moravy vojska nacistického Německa.

16.března podepsal Adolf Hitler Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava a na okupovaném území vznikl loutkový totalitní stát, v němž Němci rozpoutali politiku násilí a teroru.

Běhemi nočního jednání v Berlíně v noci ze 14. na 15.března 1939 Hitler prezidentu Emilu Háchovi vyhrožoval a nutil ho  k podpisu smlouvy o odevzdání se Německu. Hácha odolával až do doby, kdy ho stihl srdeční záchvat.

I po té se snažil jednat, ale nakonec byl zlomen. Před 4.hodinou ranní podepsali Hácha a Chvalkovský (ministr zahraničí)  "Prohlášení německé a česko-slovenské vlády“, kde se mimo jiné praví: „Čs. prezident prohlásil, že … klade osud českého národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce Německé říše.“

Ve 3:15 hodin bylo zahájeno zasedání pražské vlády a ve 3:35 byl odeslán všem armádním sborům rozkaz ze zákazem klást jakýkoliv odpor.

Ve 4:30 začal pražský rozhlas vysílat zprávu o chystaném vstupu německých vojsk na území Čech a Moravy. Obyvatelstvo má zachovat klid, jít jako obvykle do práce a vyčkávat dalších zpráv.

Ve čtvrtek 16. března vydal Hitler na Pražském hradě Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Čeští Němci se tímto stali občany Třetí říše. Češi se stali občany nového Protektorátu.

Česko-slovenská vláda byla přejmenována v nezměněném složení na vládu protektorátní, která byla navenek zbavena odpovědnosti za obranu, mezinárodní záležitosti,  komunikační a celní služby.

Protektorát Čechy a Morava (německy Protektorat Böhmen und Mähren) bylo území okupované od 15. března 1939 nacistickým Německem do jeho kapitulace 8.–9. května 1945.

Zdroj: pz.cz