Smrtností v tomto textu rozumíme Infection Fatality Rate (IFR) neboli počet zemřelých na danou nemoc dělený počtem lidí touto nemocí nakažených, ať už byli nějakým testem odhaleni nebo nebyli. (Foto: Flickr)

IFR se tedy liší od Case Fatality Rate (CFR), která počet zemřelých dělí počtem odhalených případů. Pro srovnání různých infekční nemocí je vhodnější parametr IFR, protože CFR podstatně závisí na strategii testování (podrobnosti v ČLČ ).

Metodika  získávání dat pro obě sledované choroby (chřipku a covid-19) je odlišná, proto i jejich vzájemné srovnání z hlediska rizika úmrtí naráží na řadu úskalí a různí výzkumníci docházejí k rozdílným závěrům. Zatímco u chřipky je situace stabilizovaná, u covid-19 dochází v průběhu času ke snižování smrtnosti v důsledku narůstajícího podílu postvakcinačně i postinfekčně imunizované populace a zároveň díky nižší virulenci aktuálně cirkulujících kmenů omikron.

Je známo, že hodnota IFR covidu-19 strmě roste  s věkem, mezi dětmi a seniory je její rozdíl minimálně 4 řády. Je tedy značně zavádějící hovořit o IFR v podobě jediného čísla aplikovaného na celou populaci. Následující graf pocházející z října 2020 ilustruje hodnoty IFR pro covid-19 v závislosti na věku, vychází přitom z údajů 13 publikovaných prací. Srovnává je s hodnotami IFR pro sezónní chřipku od roku 2014 podle CDC (zdroj).

https://twitter.com/zorinaq/status/1311550828650487808

Následující graf předkládá srovnání věkově specifické IFR pro covid-19 na základě dat převzatých z britské databáze ONS s IFR pro sezónní chřipku. Graf ilustruje situaci z poloviny roku 2020. Je patrné, že pro děti a mládež v této době představovalo onemocnění covid-19 přibližně stejné riziko úmrtí jako sezónní chřipka. U dospělých pak s věkem relativní riziko pro covid-19 proti chřipce postupně narůstá, u lidí starších 60 let bylo již přibližně 13x větší  než u chřipky.

https://twitter.com/jburnmurdoch/status/1488089690045562882

Počátkem roku 2022 je ovšem situace diametrálně odlišná a covid-19 se stává podstatně méně nebezpečnou chorobou než tomu bylo v roce 2020. Důvodem je významný podíl imunizované populace (po očkování a/nebo prodělání) a zároveň dominance méně virulentní varianty omikron. Ve věku téměř do 50 let je IFR pro covid-19 nižší než pro chřipku, nejvýraznější rozdíl je u dětí a mládeže, pro které je chřipka 3–5x smrtelnější než covid-19. Od věku 50 let se trend obrací, pro starší jedince je covid-19  zhruba dvakrát nebezpečnější než chřipka.

Ve světle těchto informací se nad indikací očkování zdravých dětí a mladých osob vznáší ještě více pochybností než dosud.

https://twitter.com/jburnmurdoch/status/1488089690045562882

Zdroj: smis-lab.cz