Na dnešním kulatém stolu na ministerstvu zdravotnictví bylo rozhodnuto, že resort zatím nebude uznávat protilátky jako důkaz bezinfekčnosti. (Foto: Youtube)

Podle slov ministr Adama Vojtěcha odborníci nedisponují dostatečným množstvím dat, aby bylo možné přirovnat protilátky k vakcinaci.

Dnes se na ministerstvu zdravotnictví České republiky konal kulatý stůl věnovaný tématu protilátek a jejich možnému uznávání jako důkazu bezinfekčnosti, jehož se zúčastnily přibližně dvě desítky odborníků, a to včetně epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly a infektologa Petra Smejkala.

Náměstkyně pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková následně oznámila, že ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o tom, že zatím nebude uznávat hladiny protilátek jako potvrzení o bezinfekčnosti.

„Nemáme v současné době dostatek důkazů, které by nás opravňovaly samotné protilátky zohlednit na stejnou úroveň jako vakcinaci nebo prokazatelně prodělanou nemoc plus šest měsíců,“ uvedla Koziar Vašáková.

Účastníci diskuze také dospěli k závěru, že by občané neměli testovat hladinu protilátek před očkováním, platí totiž priorita a klíčový význam vakcinace.

„Platí tedy to, co platilo – vakcinovat především. Kdo nebyl očkován, měl by se bez měření protilátek naočkovat,“ sdělila Vašáková.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přitom naznačil, že dnešní rozhodnutí se může postupem času změnit, zatím však odborníci nemají dostatečné informace k tomu, aby bylo možné uznávat protilátky.

Vojtěch se zmínil také o možné další vlně epidemie. „Právě skončil kulatý stůl na téma uznávání protilátek. Odborníci se shodli zatím na dvou závěrech.

Zaprvé v tématu protilátek máme zatím málo dat, s rozhodnutím je potřeba počkat. Zadruhé: OČKUJTE SE. Zvlášť před podzimem a možnou další vlnou epidemie,” uvedl Vojtěch na svém Twitteru.

Zdroj: snews.com