Vědecká rada z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého přijala usnesení týkající se prokazování bezinfekčnosti. (Foto: Flickr)

Níže to máte černé na bílém:

Vědecká rada PřF UP také přijala usnesení, že je znepokojena způsobem, jakým vládní orgány, média a další subjekty používají pojem bezinfekčnost.

Členové Vědecké rady PřF upozornili, že nyní používané potvrzení o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testu ve skutečnosti bezinfekčnost neprokazuje.

„Zmíněný posun významu slova ,,bezinfekčnost“ nelze ospravedlnit jako užitečnou zkratku. Záměrný, nespontánní a účelově motivovaný posun významu slov považuje Vědecká rada PřF UP za nepřijatelný a společensky škodlivý.“

Usnesení Vědecké rady PřF