Pořad Newsroom na ČT dostal upozornění od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) ve věci porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. (Foto: Youtube)

To se týká dílu ze dne 5. dubna, ve kterém se objevil příspěvek nazvaný „Nejvýraznější čeští dezinformátoři v době pandemie“, na němž se podílelo Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty.

Z tiskové zprávy RRTV vyplývá, že provozovatel pochybil, když „dne 5. dubna 2021 odvysílal od 22:10 na programu ČT24 publicistický pořad Newsroom ČT24, resp. příspěvek s názvem Nejvýznamnější čeští dezinformátoři v době pandemie, který se opíral o analýzy Bezpečnostního centra Evropské hodnoty“.

Podle RRTV byly tehdy zveřejněny žebříčky osob, které vycházely z analýz Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, prezentované jednostranně.

Rada na konto příspěvku konstatovala, že v něm nezazněly „názory odborníků, kteří v dané otázce zastávají odlišná stanoviska“.

„Provozovatel tím divákům neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů,“ uvádí usnesení z jednání, které se konalo 5. května.

Česká televize dostala sedm dní na nápravu.