Prezident ČLK Milan Kubek popsal pro DVTV, co zažívá od demonstrantů pod oknem domu. (Foto: Youtube)

„Já si tady nechci hrát na bolestína, ale co vnímám jako nejhorší, je to, když je vyhrožováno mé rodině, s tím se tedy odmítám smířit a věřím, že policie koná a že pachatelé budou potrestáni. Od nejrůznějších e-mailů, naprosto nereprodukovatelných, to dospělo k demonstracím pod okny, kdy mě vyzývají k tomu, abych vylezl ven, titulují mě tak, že je to nereprodukovatelné, slibují mi, že mě pohoupají na lucerně a moje rodina, kterou také patřičně titulují, se na to musí dívat. Zahlcují mi také telefon, aby se mi nedovolali pacienti a nenechají mě pracovat,“ popsal situaci Kubek v rozhovoru.