PCR test – ano/ne? Občan zjistil odpověď a nestačil se divit, jak zodpovědná osoba za testování zareagovala. (Foto: Facebook)