Ondřej Hejma: „Strašnou spoustu věcí nám udělalo třeba taky Německo. A Německo nikdo nedémonizuje, to je zajímavý… Dostali jsme se z toho, překonali jsme to a já si myslím, že s Ruskem to musíme udělat úplně stejně.“ (Foto: Twitter)