Česká vláda schválila (19. 10.) využití úvěru až do ve výše 400 milionů eur (cca 9,8 mld. Kč) od Rozvojové banky Rady Evropy na základní životní potřeby Ukrajinců v Česku. Od CEB Česko již čerpalo grant ke stejným účelům. (Foto: CEB)

„Cílem vlády je poskytnout efektivní humanitární pomoc těmto lidem, která s sebou nese i neočekávané výdaje státu vynakládané na základní životní potřeby lidí prchajících před válkou,“ uvádí na svých stránkách Ministerstvo financí ČR [MF ČR].

Více zde.