Mediální teoretik a profesor Jan Jirák s obavami sleduje vývoj nejen na české mediální scéně. Dříve nezávislá novinařina prý mizí a nastupuje skrytý či otevřený aktivismus. (Foto: Youtube)

Názory mají dle Jiráka pro dnešní publikum větší hodnotu než zprávy a objektivní informace. Této deformaci výrazně napomohly sociální sítě, které stvořily navzájem přikyvující publika. Jirák soudí, že tyto sociální bubliny mohou v budoucnu znamenat problém i pro dosud tak jasnou věc, jako je dosažení kompromisu. Proč? V čem může být potírání fake news nebezpečné? Proč dle Jiráka Ladislav Jakl patří do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání?