V sobotu 30. října končí středoevropský letní čas, dalších pět měsíců budou hodiny v České republice ukazovat astronomický středoevropský čas. (Foto: Flickr / ilustrační)

Noc ze soboty na neděli bude tedy o hodinu delší – ve 3:00 středoevropského letního času se ručičky vrátí zpátky na 2:00.

Z průzkumu, který v roce 2018 provedla STEM/MARK, vyplynulo, že si ukončení střídání letního a zimního času přeje 84 procent lidí.

Evropská komise dokonce připravila směrnici, která s ukončením každoročních posunů počítala, a schválil ji Evropský parlament s předpokladem, že střídání ustane letos – v roce 2021.

Unie však předpokládala, že se členské státy dohodnou, kterým časem se dál budou řídit, což se nepodařilo. V poslední době navíc musela diskuse o letním čase ustoupit jiným problémům.