Jak vnímá slovo vlastenectví? Jak pohlíží na vliv médií? Proč není svět černo-bílý? Proč je důležité nastoupit na cestu pravdy? Proč zmiňuje Masaryka? (Foto: Youtube / Inovace Republiky)

Kde jsou kořeny našich potíží? Jak se dostal k psaní knih? Jak vede rozhovory s lidmi? Jak postupně přicházel na to, že mu v životě něco chybí? Kdy začal psát knihu Poutník?