Rozsudek Výmarského soudu ze dne 8. 4. 2021

Pod záminkou ochrany zdraví občanů vláda trestně stíhaného premiéra zdraví občanů systematicky ničí. Teď přišly na řadu děti. Po mnohaměsíčním bezdůvodném uzavření školek a škol došlo tento týden k jejich podmíněnému otevření. Děti, studenti a učitelé se musí podrobit pravidelnému testování, nosit respirátory, udržovat odstupy. Jejich fyzické i psychické zdraví je systematicky decimováno. Nařízení testů, respirátorů a sociálních distancí postrádá jakékoliv medicinské zdůvodnění. Podle právníků odporuje řadě ustanovení zákona. Každý rodič, učitel a provozovatel školy by se měl svévolným a zdraví poškozujícím nařízením postavit, žádat okamžité a bezpodmínečné fungování škol. Je nejvyšší čas říci psychopatům důrazné NE! Návod již dříve poskytl tým právníků Zdravého fóra.

Argumentačně silný je rozsudek Okresního soudu ve Výmaru z minulého týdne. Soud rozhodl, že povinnost nosit respirátor, dodržovat doporučené rozestupy a provádění antigenních testů ve školách ohrožuje duševní a fyzické zdraví dětí. Uvedená opatření jsou zakázána.

Rodiče dvou dětí podali žalobu proti nošení chirurgických roušek, resp. respirátorů, ve škole. Soud se zabýval i výpovědní hodnotou AG- a PCR-testů, testováním ve školách a dodržováním rozestupů.

Rozsudek byl vynesen 8. dubna 2021 (Az.: 9 F 148/21)

Zkrácené znění:

I. Ředitelé a učitelé a vedení škol nesmí vyžadovat od obou dětí i ostatních žáků vyučovaných v těchto školách:

1. nošení chirurgických roušek a respirátorů všeho druhu ve třídě a v prostorách školy, jež zakrývají ústa a nos;

2. v případě dětí bez symptomů respiračních onemocnění udržování minimálního rozestupu nad rozsah obvyklý před rokem 2020.

3. účastnit se opakovaných antigenních testů k určení viru SARS-CoV-2.

II. Ředitelům a učitelům škol a vedení těchto škol soud nařizuje pokračování výuky obou dětí a i všech ostatních žáků, kteří jsou v těchto školách vyučováni.

III. Zúčastněné děti nenesou soudní náklady. Zúčastněné strany nesou mimosoudní náklady samy.

IV. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Originál rozsudek – Weimar

překlad mgr. Magda Stehnová, kráceno

Jan Hnízdil