Jak probíhá výuka na základních školách ví nejlépe ti, co ji navštěvují, tedy žáci. (Foto: Youtube)

Žák sedmé třídy základní školy Antonína Komerse povyprávěl, jak vnímá výuku, vytváření jeho názoru a tu (ne)podporu vytváření kritického myšlení u dnešní mladé generace.