Český spisovatel, novinář a jeden z kandidátů na prezidenta republiky, Michal Horáček, dal rozhovor pro portál Aktualne.cz., ve kterém promluvil o předešlých prezidentských volbách a o tom, proč Jiří Drahoš neuspěl ve volbách. (Foto: Wikimedia)

Přestože veřejně podporoval kandidáta na prezidenta ČR Jiřího Drahoše, poskytl mu centrum na Vyšehradě a jezdil s ním na akce, nakonec pochopil, že zřejmě ve volbách nakonec stejně nevyhraje.

Podle jeho názoru nestačilo pouze prohlašovat, že nebude dělat ostudu a snažit se přesvědčit ty, kteří váhali. Zdá se mu také, že chybou byly výkony v debatách, ve kterých se podle něj dalo vyhrát.

„Možná že do druhého kola se dostanete s programem, že nad lží a nenávistí má zvítězit nic a nevím. Prezentace toho, že nebude dělat ostudu, jak často říkal, že to je jeho programem, nestačilo. To prostě nestačilo. On bohužel jezdil za přesvědčenými místo, aby jel tam, kde byla nějaká naděje, přesvědčit ty, které váhají. A fatální chybou byly výkony v debatách. Zejména to, že nešel do debaty na televizi Nova. Tam byl pan moderátor Koranteng s panem prezidentem, žertovali, občas se ukázala prázdná židle, že nepřišel protikandidát. Na druhé kolo máte jenom čtrnáct dní. Když tohle nevyužíváte, tak nemůže stačit to, že nevadíte. Musíte nabídnout něco pozitivního, proč vás volit. Tohle byla fatální chyba. A určitě se to dalo vyhrát. Však ten výsledek nebyl jiný než dosti těsný. Jsem přesvědčený, že se to dalo vyhrát," uvedl.

Je toho názoru, že jeho kampaň před druhým kolem ani nebyla kampaň a bylo hodně věcí, které mohl na půdě televize NOVA namítnout stávajícímu prezidentovi, což však neudělal.

„To nebyla žádná kampaň. Oslovoval ty, kteří byli přesvědčení. Místo aby šel na těžkou půdu na televizi Nova. A to se muselo projevit. Však bylo tolik věcí, co by mohl namítnout na to, jak pan prezident vykonává svůj úřad. A vážných, vážných věcí. Ale nic takového nezaznělo," myslí si.

Dodal, že  Drahošovi chyběla vize. Přijde mu arogantní a nemožné nemít program, tedy domnívat se, že programem byl on sám.

„To jeho ‚slavné‘ vystoupení v jednom pořadu, kde se ho ptali, jaký je jeho program. A on odpověděl, že mu lidé říkají, že vy jste naším programem, pane profesore. Mně to připadalo hrozně arogantní a nemožné nemít program. Je mi to líto. Strašně bych si přál, aby vyhrál, protože skutečná prohra pro mě nenastala v prvním kole, kde byl vyvolený lidmi jako protikandidát někdo jiný. Ale druhé kolo, to bylo pro mě hořké," postěžoval si Horáček.

„Debat, kterých jsem se zúčastnil, bylo osmadvacet. Prezident nebyl ani jedné z nich. Nevím, jestli to bylo chytré, nebo ne. Pro mě je to vždycky až druhořadé hledisko. To první je, jestli to bylo slušné a jestli to pomohlo naší demokracii. Myslím, že ji (pozn. demokracii) to poškodilo, protože tenhle arogantní postoj bychom neměli přijímat ani mezi sebou, ani od člověka s takovou prestiží, kterou mu dává úřad jako prezidentovi republiky," domnívá se.

Horáčkovi jako jednomu z kandidátů na prezidenta v prvních kolech také podle jeho názoru uškodilo, že na poslední chvíli „do boje" vstoupil Pavel Fisher. Navíc ho mrzelo i to, jakým způsobem se mezi kandidáty dostal.

„Nepochybně ano, protože odčerpal ostatním kandidátům hlasy. Ale vůbec si nestěžuji. Mě jenom mrzí, že neudělal to, co já považuji za správné. To znamená zeptat se svých spoluobčanů, jestli vůbec chtějí, aby vůbec kandidoval. Jít a sbírat poctivě podpisy. Stát jako já stovky hodin na různých náměstí v nejrůznějším počasí po celé zemi, místo abych šel do Sněmovní ulice a požádal tam nějaké lidi, aby mi to podškrábli. To je podle mě taková neblahá okolnost, že někteří lidé se takto nominovali," dodal.